1. Hafan
  2. Darganfod
  3. Gwyl Chwedleua Aberystwyth 2019

Gŵyl Chwedleua Aberystwyth 2019


Gŵyl Calan Gaeaf

31 Hydref - 3 Tachwedd

Mynediad i ddigwyddiadau yn ystod y dydd am ddim i bawb. Cynhelir digwyddiadau’r nos o 7yh tan 11yh, pris £10. Pris tocyn yr Ŵyl am dair noson yw £25.

 

Cynhelir pob digwyddiad yn Amgueddfa Ceredigion, heblaw Dydd Sul pan gynhelir digwyddiadau o gwmpas y dre. Bydd yr amgueddfa yn cau i’r cyhoedd am 5yh bob dydd, ac yn ailagor am 5.30yh ar gyfer lansiadau llyfrau ac arddangosfeydd am ddim. Bydd cyngherddau yn dechrau am 7yh - mynediad trwy docyn yn unig.

 

Nos Iau 31 Hydref

Oriel (am ddim)

   5.30yh - 6.30yh: Agoriad arddangosfa ‘Chwedlau, Cwiltiau a Chranci / Stories, Quilts and a Crankie’, gyda cherddoriaeth gan Ailsa Mair Hughes, Jamie Lester (canwr Appalachiaidd / artist), a stori cranci o The Moon-eyed People gan Peter Stevenson.

 

Prif Lwyfan (mynediad £10)

Noson gyda Jez Danks a Chyfeillion

   7.00yh - 8.00yh: Jez Danks, gyda chriw siantis môr y Borth

   8.15yh - 9.15yh: Phil Okwedy a Mikey Inderikey: ‘Dance of the Stick Fighting Warriors’

   9.30yh - 10.30yh: Cynefin: caneuon gwerin Ceredigion, gyda Owen Shiers

 

Dydd Gwener 1 Tachwedd (dydd)

Awditoriwm (am ddim) 10.00yb - 4.00yh

Diwrnod o ddigwyddiadau chwedleua ar gyfer plant

   10.00yb ac 1.00yh: Milly Jackdaw: Storïau

   11.00yb a 2.00yh: Living Daylights Puppets

   12.00yh a 3.00yh: Louise Zlotnicki: Storïau ac ymwisgo

   2.00yh: Studio Ocean: Cerddorfa poteli (pob oedran, dewch â photel wydr glân, gwag)

   Trwy’r dydd: Gwneud y map storïau, gyda Naomi Heath a / neu Zac Dutton

 

Oriel (am ddim)

Sesiynau a gweithdai ar gyfer oedolion a phlant

   10.30yb - 11.30yb: Angie Polkey: Straeon y pridd (permaculture)

   12.00yh - 1.00yh: Fiona Collins a / neu Cath Little: Sesiwn straeon

   1.30yh - 2.30yh:Peter Stevenson:Gweithdy crancis - gwnewch eich cranci bach eich hun

   3.00yh - 4.00yh: Valériane Leblond: Gweithdy darlunio a gwneud cwiltiau

 

Nos Wener 1 Tachwedd

Oriel (am ddim)

   5.30yh - 6.30yh: Y Cwilt: lansiad llyfr a pherfformiad, gyda Valériane Leblond, Iwan Huws, Ben McManus a Peter Stevenson (noddir gan Y Lolfa)

 

Prif Lwyfan (mynediad £10)

Noson yn dathlu diwylliannau cydranedig Cymru ac Appalachia

   7.00yh - 7.45yh: Three Legg’d Mare gyda chaneuon o Gymru, Appalachia a thu hwnt

   8.00 yh - 10.00yh: Joseph Sobol: ‘Jack and the Least Gal: a Fantasia of Appalachian Wonder Tales’ (gydag egwyl fer)

   10.15yh - 11.00yh: Ben McManus, Jamie Lester a chyfeillion gyda alawon a chaneuon Appalachiaidd

 

Dydd Sadwrn 2 Tachwedd (dydd)

Cynhelir digwyddiadau yn yr awditoriwm a’r oriel bob yn ail.

 

Awditoriwm (am ddim) 10.30yb - 4.00yh

Diwrnod chwedleua a chelf

   10.30yb ymlaen: Llyfrgell Genedlaethol Cymru: ‘Datgloi Ein Treftadaeth Sain’ (cyflwyniad gan reolwr y prosiect)

   10.30yb ymlaen: Gwneud y Map Storïau, gyda Naomi Heath a / neu Zac Dutton

   10.30yb ymlaen: Maria Hayes: Darlunio’n fyw o gwmpas yr Amgueddfa

   10.30yb ymlaen: Ocean Studio: ‘The Busking Mermaid’

   11.00yb - 12.00yh: Chwedlau’r Pair gyda Milly a Cath 

   1.00yh ymlaen: Sesiynau cerddoriaeth Appalachiaidd gyda Ben McManus a chyfeillion

 

Oriel (am ddim)

   10.00yb - 10.20yh: Catrin Fflur Huws: ‘Pethe na wedes i’

   10.30yb - 11.20yh: Fiona Collins: Chwedlau i ddysgwyr Cymraeg

   11.30yh - 11.50yh: Catrin Fflur Huws: ‘Braslun Cymeriad’

   12.00yh - 12.50yh: Damian Gorman a Caroline Clark: Barddoniaeth Ymfudo a Lleoedd

   1.00yh - 1.50yh: Storiwyr Ifanc Cymru, gyda Ffion Phillips, Freya Canham, Dafydd Phillips a mwy

   2.00yh - 2.50yh: Michael Harvey a Pauline Down: ‘Taliesin Chwedl a Chân / Taliesin through Story and Song’

   3.00yh - 3.50yh: Fiona Collins: Hanesion o Fesopotamia, gyda Chranci Gilgamesh

   4.00yh - 4.20yh: Catrin Fflur Huws, ‘Things we didn’t say’   

 

Nos Sadwrn 2 Tachwedd

Oriel (am ddim)

   5.30yh - 6.30yh: Fiona Collins: Lansiad llyfr, Folk Tales for Bold Girls (History Press)

 

Prif Lwyfan (mynediad £10)

Noson chwedleua

   7.00yh - 8.00yh: Cath Little: ‘You, Me and Those who came before: a love song to Wales’

   8.30yh - 9.30yh: Michael Harvey a Pauline Down: ‘Branwen Chwedl a Chân / Branwen through Story and Song’

  10.00yh - 11.00yh: Tinc y Tannau: ‘Neges Mewn Potel / Message in a Bottle’

 

Dydd Sul 3 Tachwedd

Digwyddiadau anffurfiol iawn yn y bore a’r prynhawn cynnar, yn cynnwys teithiau cerdded gyda straeon, sesiynau, a chrancis.

Cynhelir digwyddiadau’r bore yn yr awyr agored neu yn Yr Alai Gelf, a digwyddiadau’r prynhawn yn Bottle and Barrel.

Am ddim, ond caiff tancard a het eu cylchredeg yn gwrtais ar gyfer rhoddion i’r Ŵyl.

Cwrdd y tu allan i Amgueddfa Ceredigion neu yn Yr Alai Gelf, 13A Ffordd Portland (un munud o’r Amgueddfa wrth gerdded), yn dibynnu ar y tywydd.

   11.00yb - 12.30yh (tua): Teithiau cerdded gyda straeon, neu sesiynau anffurfiol, gyda Jez Danks, Peter Stevenson, Ailsa Mair Hughes a Milly Jackdaw 

   12.00yb - 12.30yh: Studio Ocean: ‘Lleuad Las and the Lady of Craig-lais’ (fel rhan o’r daith gerdded neu’r sesiwn, lleoliad i’w gadarnhau)

 

Bottle and Barrel, 10 Stryd Cambria, SY23 1NT

   1.30yh - 3.30yh (tua): Peter Stevenson, Ailsa Mair Hughes, Milly Jackdaw, Ben McManus, Valériane Leblond a chyfeillion gyda sesiwn anffurfiol o straeon, yn agored i bawb i adrodd hanesyn neu i ganu cân.

 

Trwy’r penwythnos yn Amgueddfa Ceredigion

Chwedlau, Cwiltiau, a Chranci: arddangosfa o gelf werin, darlunio, cwiltiau, ffilm, chwedleua, ffotograffiaeth, llyfrau darlunwyr, a chranci, gyda chyfranwyr o Orllewin Cymru a Gorllewin Virginia

 

Diolch am gefnogi: Amgueddfa Ceredigion, Planet the Welsh Internationalist, Bottle and Barrel, the Art Alley Collective, Storiwr Ifanc Cymru, Shelley Guesthouse, Medina