1. Hafan
  2. Digwyddiadau

DIGWYDDIADAU


Arddangosfa a Digwyddiadau yn Amgueddfa Ceredigion

Ochr yn ochr â’r arddangosfeydd parhaol, mae gan yr amgueddfa raglen fywiog o arddangosfeydd a digwyddiadau dros dro.

Mae’r arddangosfeydd yn rhad ac am ddim; codir tâl am rai digwyddiadau

Gwybodaeth am docynnau 01970 612125

Arddangosfeydd Cyfredol

Cymdeithas Gelf Ceredigion

Wedi’i ysbrydoli gan Hanes – Archwilio Trysorau Cynhanesyddol, Celtaidd a Rhufeinig Ceredigion

19 Ionawr – 23 Mawrth


Dosbarth Yoga

DYDD IAU - 5.15yp - 6.15yp

Dewch i ddarganfod yr heddwch a’r bodlonrwydd sydd tu mewn i chi, yn dawelwch ein hen adeilad hardd. Rydyn ni'n dilyn y ffasiwn newydd o ymarfer yoga mewn amgueddfeydd, ac yn dechrau dosbarth yoga wythnosol yn y Coliseum.

£5

Gweithdy
03/05/2018 - pharhaol

Gwerin a rŵts

Gwerin Aber Clwb

Mae Clwb Gwerin Aber yn gwahodd pawb sy’n dymuno canu, chwarae neu wrando ar noson o gerddoriaeth fyw. Am ragor o wybodaeth ewch i www.aberystwythfolkclub.co.uk

16 Ionawr

20 Chwefror

6 a 20 Mawrth

3 a 17 Ebrill

 

Mynedfa Stryd Portland ar agor 7yp

Am ddim (croesewir rhoddion)

 

Cerddoriaeth
16/01/2019 - pharhaol

Cymdeithas Gelf Ceredigion - Wedi’i ysbrydoli gan Hanes

 

 

Archwilio Trysorau Cynhanesyddol, Celtaidd a Rhufeinig Ceredigion

Arddangosfa o waith newydd gan Gymdeithas Gelf Ceredigion a ysbrydolwyd gan y gorffennol – gyda gwaith wedi’i dynnu o hanes cyfoethog Ceredigion o oes y cerrig i feddiannaeth y Rhufeiniaid. Bydd yr arddangosfa yn cynnwys gwaith celf wedi’i ysbrydoli gan gasgliad yr amgueddfa mewn cyfryngau amrywiol.

10yb – 5yp

Arddangosfa yn agor 19 Ionawr, 2pm.

Am ddim (croesewir rhoddion)

 

Arddangosfa
19/01/2019 - 23/03/2019

NI EISIAU DISGO!

 

 

Mae Pwyllgor Disgo Aberystwyth yn cyflwyno’r NI EISIAU DISGO! cyntaf. Rhowch eich esgidiau disgo ymlaen ac ymunwch â seren wych radio Ysbyty Bronglais, Lady P a’i chyfeillion am noson o ddawnsio.

2 Chwefror

Drysau’n agor 7.30yp

Tocyn cynnar £6 / Ar y drws £8

Cerddoriaeth
02/02/2019 - pharhaol

Ffair Briodas

 

Yn dathlu lansio Amgueddfa Ceredigion fel lleoliad trwyddedig i gynnal priodasau, bydd yr amgueddfa yn cynnal ffair briodas fawreddog a drefnir gan Calon Events.

11yb – 3yp

Am ddim

Digwyddiad
24/02/2019

Patagonia (2010)

 

 I ddathlu 10fed pen-blwydd llofnodi cytundeb gefeillio trefi Aber-Esquel, bydd Cymdeithas Gefeillio Aberystwyth Esquel ac Amgueddfa Ceredigion yn dangos y ffilm Brydeinig-Archentaidd sy’n serennu’r actorion o Gymru, Matthew Rhys a Nia Roberts.

Drysau’n agor 7yp

Am ddim (croesewir rhoddion)

15  

Ffilm a Theatr
27/02/2019

Llwybr Llaethog – Parti Pen-blwydd 34

 

Mae’r cynhyrchwyr gwrthsefydliadol arloesol o Ogledd Cymru, Llwybr Llaethog, wedi bod yn creu synau cymathu rhyfedd gan ddefnyddio pob math o dechnoleg ers 1985. Bydd y dyfeiswyr eiconig hyn o hip-hop Cymraeg yn ymuno â’r bît-bocsiwr dwyieithog a’r artist lwpio byw Mr Phormula am noson allan mor amrywiol â thirwedd Cymru.

Drysau’n agor 7.30yp

Tocyn cynnar £10 / Ar y drws £12

Cerddoriaeth
02/03/2019

Women Over Fifty Film Festival

 

Mae Women Over Fifty Film Festival (WOFFF) yn cefnogi gwaith menywod hŷn ar y sgrîn a’r tu ôl i’r camera. Mae gan bob ffilm WOFFF fenyw dros 50 wrth ei chanol ar y sgrîn neu y tu ôl i’r lens fel yr ysgrifenwraig, cynhyrchydd neu gyfarwyddwraig. Rydym yn gwahodd pawb i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yng Nghymru gyda noson o 10 ffilm fer sy’n addo difyrru, synnu a chorddi. Yn ogystal, bydd Nuala O’Sullivan, sylfaenydd a chyfarwyddwr WOFFF, yn siarad â gwneuthurwyr ffilm lleol.

Drysau’n agor 7yp

£6 / £5

Ffilm a Theatr
08/03/2019

Listen to the Voice of Fire

 

Eclectig – Electronig – Arbrofol, llwyfan ar gyfer celf sonig yn Aberystwyth. Dros ddwy noson bydd Listen to the Voice of Fire yn cyflwyno perfformiadau cyffrous a rhyfeddol i ni o’r sîn gerddorol arbrofol.

Dydd Gwener 15 – Sharron Kraus, Laura Netz, Bell Lungs ac Itdreamedtome

Dydd Sadwrn 16 – Kitchen Cynics, Ashtray Navigations a Hawthonn 

15 a 16 Mawrth

Drysau’n agor 8yp

Bob nos – Tocyn cynnar £10 / £12 ar y drws

Cerddoriaeth
15/03/2019 - 16/03/2019

Kathryn Roberts a Sean Lakeman

Gan gymysgu trefniannau traddodiadol, gyda (fwyfwy) eu deunydd eu hunain, mae’r deuawd swynol a gwobrwyedig o Dartmoor yn cwmpasu gwerin, roc, canu gwlad a’r felan. O’r chwerw i’r melys, y coeglyd i’r trist, y gwleidyddol i’r goddefol, maen nhw’n mynd â chi ar daith eclectig, emosiynol, lan a lawr.

Drysau’n agor 7.30yp

£15


22/03/2019

Treat for Mum – Posh Prosecco Afternoon Tea

Tretiwch y fenyw arbennig yn eich bywyd ar Sul y Mamau gyda gwydraid o brosecco gyda the prynhawn braf gyda chi! Dewch i mewn i Dŷ Coffi’r Coliseum ar gyfer y fwydlen lawn o ddanteithion i dynnu dŵr o’ch dannedd. Talebau ar gael ar gyfer yr anrheg berffaith. 

12 – 4yp

Hyd at £12 / person (rhaid archebu lle)  

Digwyddiad
31/03/2019

DEFAID

 

 

Mae Defaid yn brosiect wedi’i gynllunio i greu sgwrs o amgylch tirwedd ucheldirol Canolbarth Cymru. Bydd yr arddangosfa yn archwilio ei hanes, ei threftadaeth a'i diwylliant fel cymuned ffermio defaid, ac yn arbennig ecoleg a defnydd y tir yn y dyfodol mewn perthynas â thrafodaethau cyfredol ynghylch rheoli tir a dyfodol ffermio yng Nghymru.

6 Ebrill – 29 Mehefin

10yb – 5yp

Arddangosfa yn agor 6 Ebrill, 2pm

Am ddim (croesewir rhoddion)

 

Arddangosfa
06/04/2019 - 06/04/2019 - pharhaol

Merched yn Gwneud Miwsig

Cyflwynir gan Clwb Ifor Bach a Maes B...
Mae Merched yn Gwneud Miwsig yn ôl, a tro ‘ma mi fyddw’n ni’n cynnal gweithdy a gig yn Aberystwyth.

Mae Adwaith, y triawd post-pync yma wedi bod yn brysur yn 2018 yn ymuno a rhestr artistiaid Gorwelion, rhyddhau albwm début a chefnogi Gwenno ar ei thaith y DU. Mae 2019 yn edrych i fod yn fwy eto a ni methu aros i weld nhw yn Aberystwyth gyda Ani Glass.

7yp

Tocyn cynnar £8 / Ar y drws £10

16+

Cerddoriaeth
06/04/2019

Showtime Singers - Patience

Mae’r opera ysgafn hon, gan Gilbert a Sullivan yn gwneud hwyl am ben Esthetiaeth yr 1880au a ffuantwch ecsentrig enwogion Fictoraidd prin heb eu cuddio, gan gynnwys Oscar Wilde a’i ddilynwyr.  Mae o beirdd rhwysgfawr, morynion mewn llewyg, llaethferched calonnog a digonedd o filwyr ymhongar i gyd yn dod yn destun sbort ffraethineb miniog Gilbert a Sullivan. Mae ganddi hefyd, yn ôl pob tebyg, geiriau mwyaf ffraeth Gilbert ac un o sgorau mwyaf pefriol Sullivan. 

11 - 13 Ebrill

Drysau’n agor 7.30yp a Matinée dydd Sul 14 Ebrill, drysau ar agor 2.30yp

£10/£8

     

Ffilm a Theatr
11/04/2019 - pharhaol

Gweithdy Gwlanog i deuluoedd

 

Byddwch yn greadigol y Pasg hwn yn ein gweithdy gwlanog i deuluoedd.

18 Ebrill – 2 – 4yp

23 Ebrill – 11yb – 1yp

Am ddim (croesewir rhoddion)

Gweithdy
18/04/2019 - pharhaol

Gweithdy ffelt nodwydd

 

Mae’r dyddiad wedi newid i 27 Ebrill

Dysgwch sut i wneud dafad nodwydd ffelt gan ddefnyddio gwlân Cymreig gyda’r artist Ruth Packham.

Oed 14+

12.30 – 4.30yp

£22 (lleoedd cyfyngedig, rhaid archebu lle)

 

Gweithdy
27/04/2019