1. Hafan
  2. Digwyddiadau

DIGWYDDIADAU


Arddangosfa a Digwyddiadau yn Amgueddfa Ceredigion

Ochr yn ochr â’r arddangosfeydd parhaol, mae gan yr amgueddfa raglen fywiog o arddangosfeydd a digwyddiadau dros dro.

Mae’r arddangosfeydd yn rhad ac am ddim; codir tâl am rai digwyddiadau

Gwybodaeth am docynnau 01970 612125

Arddangosfeydd Cyfredol

DEFAID

Mae ‘Defaid’ yn archwilio hanes, treftadaeth a diwylliant cymunedau ffermio defaid a’u perthynas â’r tir tirwedd.

6 Ebrill – 29 Mehefin

11am – 4pm


Darlunio modelau mewn gwisg arbennig

4 Mai, 3pm – 4.30pm
1 Mehefin, 3pm – 4.30pm
3 Awst, 3pm – 4.30pm

£10 (yn cynnwys deunyddiau)

Dewch i wella eich sgiliau darlunio yn awyrgylch a naws yr Amgueddfa, gyda gwisgoedd o’r casgliad i ysbrydoli eich dychymyg.  Dan arweiniad yr artist Ruth Koffer.

Croesewir pob gallu.  Yn agored i bawb o 10+oed.

Gweithdy
01/01/0001 - pharhaol

Darlunio o gasgliad yr amgueddfa

31 Mai, 10.30am – 12pm
6 Gorffennaf 3pm – 4.30pm
2 Awst, 10.30am – 12pm

£10 (yn cynnwys deunyddiau)

Datblygwch eich hyder yn eich gallu celfyddydol dan arweiniad yr artist Ruth Koffer ac ymgollwch mewn pethau hynod a hudolus.  

Gweithdy
01/01/0001 - pharhaol

Dosbarth Yoga

DYDD IAU - 5.15yp - 6.15yp

Dewch i ddarganfod yr heddwch a’r bodlonrwydd sydd tu mewn i chi, yn dawelwch ein hen adeilad hardd. Rydyn ni'n dilyn y ffasiwn newydd o ymarfer yoga mewn amgueddfeydd, ac yn dechrau dosbarth yoga wythnosol yn y Coliseum.

£5

Gweithdy
03/05/2018 - pharhaol

Gwerin a rŵts

Gwerin Aber Clwb

Mae Clwb Gwerin Aber yn gwahodd pawb sy’n dymuno canu, chwarae neu wrando ar noson o gerddoriaeth fyw. Am ragor o wybodaeth ewch i www.aberystwythfolkclub.co.uk

16 Ionawr

20 Chwefror

6 a 20 Mawrth

3 a 17 Ebrill

 

Mynedfa Stryd Portland ar agor 7yp

Am ddim (croesewir rhoddion)

 

Cerddoriaeth
16/01/2019 - pharhaol

DEFAID

 

 

Mae Defaid yn brosiect wedi’i gynllunio i greu sgwrs o amgylch tirwedd ucheldirol Canolbarth Cymru. Bydd yr arddangosfa yn archwilio ei hanes, ei threftadaeth a'i diwylliant fel cymuned ffermio defaid, ac yn arbennig ecoleg a defnydd y tir yn y dyfodol mewn perthynas â thrafodaethau cyfredol ynghylch rheoli tir a dyfodol ffermio yng Nghymru.

6 Ebrill – 29 Mehefin

11yb – 4yp

Arddangosfa yn agor 6 Ebrill, 2pm

Am ddim (croesewir rhoddion)

 

Arddangosfa
06/04/2019 - pharhaol

Gweithdy Gwlanog i deuluoedd

 

Byddwch yn greadigol y Pasg hwn yn ein gweithdy gwlanog i deuluoedd.

18 Ebrill – 2 – 4yp

23 Ebrill – 11yb – 1yp

Am ddim (croesewir rhoddion)

Gweithdy
18/04/2019 - pharhaol

Gweithdy ffelt nodwydd

 

Mae’r dyddiad wedi newid i 27 Ebrill

Dysgwch sut i wneud dafad nodwydd ffelt gan ddefnyddio gwlân Cymreig gyda’r artist Ruth Packham.

Oed 14+

12.30 – 4.30yp

£22 (lleoedd cyfyngedig, rhaid archebu lle)

 

Gweithdy
27/04/2019

Alden Patterson & Dashwood

 

Mae’r trio gwerin, Alden, Patterson a Dashwood, sydd wedi ennill sawl gwobr, yn plethu harmonïau lleisiol cyfoethog, ffidil, dobro a gitâr ac yn eu gwau o gwmpas geiriau hyfryd caneuon a melodïau gwreiddiol.

7.30pm

O flaen llaw £8 / Wrth y drws £10

 

Cerddoriaeth
02/05/2019

Cylch Trafod Tirluniau’r Dyfodol

 

I gyd-fynd gyda’r arddangosfa ‘Defaid’, bydd y cylch trafod traws-ddisgyblaethol ‘Tirluniau’r Dyfodol’ yn cynnwys siaradwyr o gymunedau ffermio, curaduron, gwneuthurwyr polisi, gwyddonwyr, daearyddwyr ac artistiaid. Bydd y cylch trafod yn sbarduno deialogau am ddyfodol ein tirlun ffermio drwy drafodaethau panel, teithiau maes a gweithdai. 

E-bostiwch alice.briggs@ceredigion.gov.uk i fynegi diddordeb mewn mynychu’r cylch trafod.

Amserau a rhaglenni i’w cadarnhau

£10

Sgwrs
09/05/2019

Cylch Trafod Tirluniau’r Dyfodol

 

I gyd-fynd gyda’r arddangosfa ‘Defaid’, bydd y cylch trafod traws-ddisgyblaethol ‘Tirluniau’r Dyfodol’ yn cynnwys siaradwyr o gymunedau ffermio, curaduron, gwneuthurwyr polisi, gwyddonwyr, daearyddwyr ac artistiaid. Bydd y cylch trafod yn sbarduno deialogau am ddyfodol ein tirlun ffermio drwy drafodaethau panel, teithiau maes a gweithdai. 

E-bostiwch alice.briggs@ceredigion.gov.uk i fynegi diddordeb mewn mynychu’r cylch trafod.

Amserau a rhaglenni i’w cadarnhau

£10

Sgwrs
10/05/2019

Caneuon y Rhyfel Mawr

 

 Bydd prosiect Arian Treftadaeth y Loteri ‘Aberystwyth yn y Rhyfel’ a Gwasanaeth Cerddoriaeth Aberystwyth yn cyflwyno caneuon a cherddoriaeth boblogaidd a gwladgarol y Rhyfel Byd Cyntaf ac fe gânt eu perfformio gan blant ysgolion Ceredigion. 

Drysau’n agor am  6.30pm

O flaen llaw £4 / Wrth y drws £6

Cyngerdd
22/05/2019

Owen Shiers- Cynefin

 

Drwy dyrchu drwy hen ddeunydd nas gwelwyd o’r blaen a thrwy gael gafael mewn hen ganeuon gwerin anghofiedig gan gantorion lleol, llwydda ‘Cynefin’ i olrhain tirlun cerddorol Ceredigion.  Mae Cynefin yn ailadrodd hanesion cudd y bobl hynny y mae eu lleisiau wedi mynd ar goll ar hyd y canrifoedd.  

Drysau’n agor 7.30pm

O flaen llaw £8 / Wrth y drws  £10

Cerddoriaeth
30/05/2019