1. Hafan
  2. Digwyddiadau

DIGWYDDIADAU


Arddangosfa a Digwyddiadau yn Amgueddfa Ceredigion

Ochr yn ochr â’r arddangosfeydd parhaol, mae gan yr amgueddfa raglen fywiog o arddangosfeydd a digwyddiadau dros dro.

Mae’r arddangosfeydd yn rhad ac am ddim; codir tâl am rai digwyddiadau

Gwybodaeth am docynnau 01970 633088

Arddangosfeydd Cyfredol

Margaret Jones: Dathlu'r 100

27 Hydref 2018 - 5 Ionawr 2019

Mwy o wybodaeth


Yoga Dosbarth

DYDD IAU - 5.15yp - 6.15yp

Dewch i ddarganfod yr heddwch a’r bodlonrwydd sydd tu mewn i chi, yn dawelwch ein hen adeilad hardd. Rydyn ni'n dilyn y ffasiwn newydd o ymarfer yoga mewn amgueddfeydd, ac yn dechrau dosbarth yoga wythnosol yn y Coliseum.

£5

Gweithdy
03/05/2018 - pharhaol

Margaret Jones: Dathlu'r 100

Mae'r darlunydd arobryn, Margaret Jones, yn 100 mlwydd oed eleni. Er mwyn dathlu'r achlysur, mae Amgueddfa Ceredigion yn creu arddangosfa o ddarluniau gwreiddiol a darluniau paratoadol, sy'n eiddo i'r teulu Jones. Bydd albymau lluniau archif hefyd yn cael eu harddangos, ynghyd â llyfrau nad ydynt wedi cael eu cyhoeddi, gan roi cipolwg nas gwelwyd o'r blaen ar fywyd preifat yr artist. 

Bydd yr arddangosfa yn agor ar 27 Hydref am 2pm.

10yb-5yp

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

Arddangosfa
27/10/2018 - 05/01/2019

Dathlu Heuldro'r Gaeaf

Dewch i ganu er mwyn ffarwelio â'r hen a chroesawu'r newydd, gan ddod o hyd i gynhesrwydd ym mherfeddion y gaeaf yng nghwmni Rapsquillion a ffrindiau.

Drysau’n agor am 7.30yp

£5 (yn cynnwys gwydraid o win cynnes)

Cerddoriaeth
21/12/2018

Mary Poppins (1964)

Bydd y Nadolig hwn yn ... Supercalifragilisticexpialidocious ... yng nghwmni Mary Poppins!

Drysau'n agor am 1.30yp

£6/£5

Ffilm a Theatr
23/12/2018

Cabarela Nadolig

Yn ysgubo ledled Cymru yn gynt na Siôn Corn ei hun, cyflwyna Cabarela noson o ffraethineb Nadoligaidd coch. Dyma'r esgus perffaith am barti wrth i chwiorydd afieithus y grŵp Sorela gyflwyno parodïau coch y Divas a Diceds, dychan di-flewyn-ar-dafod y canwr Hywel Pitts, ac ambell syrpréis arall. Trefnwyd gan Gigs Cantre'r Gwaelod.

Oedran: 16+

Drysau'n agor am 7yp

£15

Sioe
23/12/2018

Gwerin, y Felan a rŵts

Gwerin Aber Clwb

Mae Clwb Gwerin Aber yn gwahodd pawb sy’n dymuno canu, chwarae neu wrando ar noson o gerddoriaeth fyw. Am ragor o wybodaeth ewch i www.aberystwythfolkclub.co.uk

16 Ionawr

20 Chwefror

6 a 20 Mawrth

3 a 17 Ebrill

 

Mynedfa Stryd Portland ar agor 7.30yp

Am ddim (croesewir rhoddion)

 

Cerddoriaeth
16/01/2019 - pharhaol

Cymdeithas Gelf Ceredigion - Wedi’i ysbrydoli gan Hanes

 

 

Archwilio Trysorau Cynhanesyddol, Celtaidd a Rhufeinig Ceredigion

Arddangosfa o waith newydd gan Gymdeithas Gelf Ceredigion a ysbrydolwyd gan y gorffennol – gyda gwaith wedi’i dynnu o hanes cyfoethog Ceredigion o oes y cerrig i feddiannaeth y Rhufeiniaid. Bydd yr arddangosfa yn cynnwys gwaith celf wedi’i ysbrydoli gan gasgliad yr amgueddfa mewn cyfryngau amrywiol.

10yb – 5yp

Arddangosfa yn agor 19 Ionawr, 2pm.

Am ddim (croesewir rhoddion)

 

Arddangosfa
19/01/2019 - 23/02/2019

Perfformiad Siambr

Yn arddangos talent gorau’r adran gerddoriaeth, noson gyda myfyrwyr cerddoriaeth Lefel A Ysgol Penglais.

Drysau’n agor 7yp

Am ddim (croesewir rhoddion

Cyngerdd
21/01/2019

Caru Cerddi Cymru

Aildaniwch eich cariad am ramant Gymreig trwy ein llwybr barddoniaeth

10yb – 5yp

Am ddim (croesewir rhoddion)

Arddangosfa
25/01/2019 - 14/02/2019

An Extraordinary Female Affection - the life and love of the Ladies of Llangollen

Mae’n 250 mlynedd ers i’r Anrhydeddus Sarah Ponsonby gwrdd â’r Fonesig Eleanor Butler yn Iwerddon. Ddeng mlynedd yn ddiweddarach fe wnaethon nhw achosi cyffro trwy redeg i ffwrdd gyda’i gilydd ac ymgartrefu ym Mhlas Newydd, Llangollen yng Ngogledd Cymru. Ymunwch â ni i ddathlu Mis Hanes LGBTQ gyda’r stori ddiddorol hon o fywyd a chariad, gan Living Histories Cymru. Bydd yr awdur lleol, Mike Parker, yn agor y noson trwy ddarllen o’i lyfr newydd On the Red Hill, myfyrdod ynghylch bywyd queer yng nghefn gwlad Cymru.

Drysau’n agor 6.30yp

£6/ £5

Ffilm a Theatr
01/02/2019

NI EISIAU DISGO!

 

 

Mae Pwyllgor Disgo Aberystwyth yn cyflwyno’r NI EISIAU DISGO! cyntaf. Rhowch eich esgidiau disgo ymlaen ac ymunwch â seren wych radio Ysbyty Bronglais, Lady P a’i chyfeillion am noson o ddawnsio.

2 Chwefror a 6 Ebrill

Drysau’n agor 7.30yp

Tocyn cynnar £6 / Ar y drws £8

Cerddoriaeth
02/02/2019 - pharhaol

The Importance of Being Earnest

 

Mae comedi foesau aruchel Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest, yn cynnwys camadnabod, sawl bedydd, fflyrtio rhwng rheithor ac athrawes gartref, a bag llaw mawr. Mae ei ffraethineb bywiog, cymeriadau cofiadwy a phlot gafaelgar yn dal i swyno cynulleidfaoedd heddiw. Mae’r cynhyrchiad hwn gan The Nomadic Players wedi’i gyfarwyddo gan Leora Wadler ac Oliver Turner.   

Drysau’n agor 7 – 9 Chwefror

Tocyn cynnar £5 / Ar y drws £6.50

Ffilm a Theatr
07/02/2019 - 09/02/2019

Noson Jazz HAKA – Jazz Sain Ffolant

Caru jazz?! Mae cwmni digwyddiadau lleol Haka Entertainment yn cyflwyno’r drydedd yn eu cyfres o nosweithiau jazz. Bydd cerddorion jazz o fri o Aberystwyth a thu hwnt yn dod at eu gilydd yn benodol ar gyfer y digwyddiad hwn. Gyda gwydraid o prosecco wrth gyrraedd, mae hwn yn achlysur Sain Ffolant i’w gofio.  

Drysau’n agor 7yp

£10 (gan gynnwys gwydraid o prosecco)

Cerddoriaeth
14/02/2019

Ffair Briodas

 

Yn dathlu lansio Amgueddfa Ceredigion fel lleoliad trwyddedig i gynnal priodasau, bydd yr amgueddfa yn cynnal ffair briodas fawreddog a drefnir gan Calon Events.

11yb – 3yp

Am ddim

Digwyddiad
24/02/2019

Patagonia (2010)

 

 I ddathlu 10fed pen-blwydd llofnodi cytundeb gefeillio trefi Aber-Esquel, bydd Cymdeithas Gefeillio Aberystwyth Esquel ac Amgueddfa Ceredigion yn dangos y ffilm Brydeinig-Archentaidd sy’n serennu’r actorion o Gymru, Matthew Rhys a Nia Roberts.

Drysau’n agor 7yp

Am ddim (croesewir rhoddion)

15  

Ffilm a Theatr
27/02/2019

Llwybr Llaethog – Parti Pen-blwydd 34

 

Mae’r cynhyrchwyr gwrthsefydliadol arloesol o Ogledd Cymru, Llwyr Llaethog, wedi bod yn creu synau cymathu rhyfedd gan ddefnyddio pob math o dechnoleg ers 1985. Bydd y dyfeiswyr eiconig hyn o hip-hop Cymraeg yn ymuno â’r bît-bocsiwr dwyieithog a’r artist dolennu byw Mr Phormula am noson allan mor amrywiol â thirwedd Cymru.

Drysau’n agor 7.30yp

Tocyn cynnar £10 / Ar y drws £12

Cerddoriaeth
02/03/2019

Women Over Fifty Film Festival

 

Mae Women Over Fifty Film Festival (WOFFF) yn cefnogi gwaith menywod hŷn ar y sgrîn a’r tu ôl i’r camera. Mae gan bob ffilm WOFFF fenyw dros 50 wrth ei chanol ar y sgrîn neu y tu ôl i’r lens fel yr ysgrifenwraig, cynhyrchydd neu gyfarwyddwraig. Rydym yn gwahodd pawb i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yng Nghymru gyda noson o 10 ffilm fer sy’n addo difyrru, synnu a chorddi. Yn ogystal, bydd Nuala O’Sullivan, sylfaenydd a chyfarwyddwr WOFFF, yn siarad â gwneuthurwyr ffilm lleol.

Drysau’n agor 7yp

£6 / £5

Ffilm a Theatr
08/03/2019

Listen to the Voice of Fire

 

Eclectig – Electronig – Arbrofol, llwyfan ar gyfer celf sonig yn Aberystwyth. Dros ddwy noson bydd Listen to the Voice of Fire yn cyflwyno perfformiadau cyffrous a rhyfeddol i ni o’r sîn gerddorol arbrofol.

Dydd Gwener 15 – Sharron Kraus, Laura Netz, Bell Lungs ac Itdreamedtome

Dydd Sadwrn 16 – Kitchen Cynics, Ashtray Navigations a Hawthonn 

15 a 16 Mawrth

Drysau’n agor 8yp

Bob nos – Tocyn cynnar £10 / £12 ar y drws

Cerddoriaeth
15/03/2019 - 16/03/2019

Kathryn Roberts a Sean Lakeman

Gan gymysgu trefniannau traddodiadol, gyda (fwyfwy) eu deunydd eu hunain, mae’r deuawd swynol a gwobrwyedig o Dartmoor yn cwmpasu gwerin, roc, canu gwlad a’r felan. O’r chwerw i’r melys, y coeglyd i’r trist, y gwleidyddol i’r goddefol, maen nhw’n mynd â chi ar daith eclectig, emosiynol, lan a lawr.

Drysau’n agor 7.30yp

£15


22/03/2019

Treat for Mum – Posh Prosecco Afternoon Tea

Tretiwch y fenyw arbennig yn eich bywyd ar Sul y Mamau gyda gwydraid o brosecco gyda the prynhawn braf gyda chi! Dewch i mewn i Dŷ Coffi’r Coliseum ar gyfer y fwydlen lawn o ddanteithion i dynnu dŵr o’ch dannedd. Talebau ar gael ar gyfer yr anrheg berffaith. 

12 – 4yp

Hyd at £12 / person (rhaid archebu lle)  

Digwyddiad
31/03/2019

Symposiwm Tirweddau’r Dyfodol

 

I gyd-fynd ag arddangosfa Sheep, bydd y symposiwm traws-ddisgyblaethol ‘Tirweddau’r Dyfodol’ hwn yn cynnwys siaradwyr o gymunedau ffermio, curaduron, gwneuthurwyr polisi, gwyddonwyr, daearyddwyr ac artistiaid. Bydd y symposiwm yn archwilio sgyrsiau ynghylch dyfodol ein tirwedd ffermio wledig trwy drafodaethau panel, teithiau maes a gweithdai.

E-bostiwch alice.briggs@ceredigion.gov.uk i fynegi diddordeb mewn mynychu.    

5 a 6 Ebrill

Amseroedd a rhaglen i’w cadarnhau

£10

 

Sgwrs
05/04/2019

DEFAID

 

 

Mae Defaid yn brosiect wedi’i gynllunio i greu sgwrs o amgylch tirwedd ucheldirol Canolbarth Cymru. Bydd yr arddangosfa yn archwilio ei hanes, ei threftadaeth a'i diwylliant fel cymuned ffermio defaid, ac yn arbennig ecoleg a defnydd y tir yn y dyfodol mewn perthynas â thrafodaethau cyfredol ynghylch rheoli tir a dyfodol ffermio yng Nghymru.

6 Ebrill – 29 Mehefin

10yb – 5yp

Arddangosfa yn agor 6 Ebrill, 2pm

Am ddim (croesewir rhoddion)

 

Arddangosfa
06/04/2019 - 06/04/2019 - pharhaol

Showtime Singers - Patience

Mae’r opera ysgafn hon, gan Gilbert a Sullivan yn gwneud hwyl am ben Esthetiaeth yr 1880au a ffuantwch ecsentrig enwogion Fictoraidd prin heb eu cuddio, gan gynnwys Oscar Wilde a’i ddilynwyr.  Mae o beirdd rhwysgfawr, morynion mewn llewyg, llaethferched calonnog a digonedd o filwyr ymhongar i gyd yn dod yn destun sbort ffraethineb miniog Gilbert a Sullivan. Mae ganddi hefyd, yn ôl pob tebyg, geiriau mwyaf ffraeth Gilbert ac un o sgorau mwyaf pefriol Sullivan. 

11 - 13 Ebrill

Drysau’n agor 7.30yp a Matinée dydd Sul 14 Ebrill, drysau ar agor 2.30yp

£10/£8

     

Ffilm a Theatr
11/04/2019 - pharhaol

Gweithdy ffelt nodwydd

 

Dysgwch sut i wneud dafad nodwydd ffelt gan ddefnyddio gwlân Cymreig gyda’r artist Ruth Packham.

Oed 14+

12.30 – 4.30yp

£22 (lleoedd cyfyngedig, rhaid archebu lle)

 

Gweithdy
13/04/2019

Gweithdy Gwlanog i deuluoedd

 

Byddwch yn greadigol y Pasg hwn yn ein gweithdy gwlanog i deuluoedd.

18 Ebrill – 2 – 4yp

23 Ebrill – 11yb – 1yp

Am ddim (croesewir rhoddion)

Gweithdy
18/04/2019 - pharhaol