Amgueddfa Ceredigion Museum
  1. Hafan
  2. Digwyddiadau

DIGWYDDIADAU


Arddangosfa a Digwyddiadau yn Amgueddfa Ceredigion

Ochr yn ochr â’r arddangosfeydd parhaol, mae gan yr amgueddfa raglen fywiog o arddangosfeydd a digwyddiadau dros dro.

Mae’r arddangosfeydd yn rhad ac am ddim; codir tâl am rai digwyddiadau

Gwybodaeth am docynnau 01970 633088


Yoga Dosbarth

DYDD IAU - 5.15yp - 6.15yp

Dewch i ddarganfod yr heddwch a’r bodlonrwydd sydd tu mewn i chi, yn dawelwch ein hen adeilad hardd. Rydyn ni'n dilyn y ffasiwn newydd o ymarfer yoga mewn amgueddfeydd, ac yn dechrau dosbarth yoga wythnosol yn y Coliseum.

£5

Gweithdy
03/05/2018 - pharhaol

Sŵn y Môr – Gŵyl Werin Acwstig

 

Mae gŵyl gerddoriaeth acwstig gyntaf Aberystwyth, Sŵn y Môr, yn dathlu talentau cerddorol lleol, ynghyd â hanes cyfoethog Ceredigion o ran caneuon, dawnsiau a chwedlau gwerin gyda Brenig a The Meadows (20 Hydref), a Band Pres Llareggub (21 Hydrf). Mae lleoliadau ledled Aberystwyth wedi dod ynghyd i gynnal penwythnos o berfformiadau byrfyfyr, cyngherddau, gweithdai i blant a mwy.

19 Hydref – Digwyddiadau cerddorol am ddim o gwmpas y dref

20 Hydref - Brenig a The Meadows

7.30yp

£10.00

Er mwyn dathlu cerddoriaeth werin ar ei gorau, bydd y band gwerin chwedlonol Brenig yn ymuno â'r band traws-genre Celtaidd, The Meadows.

 21 Hydref – Diweddglo Sŵn y Môr gyda Llareggub

3yp

£12.00

Bydd diweddglo mawreddog Sŵn y Môr yn cynnwys perfformiad gan Fand Pres Llareggub, sy'n cyfuno elfennau ffyrnig ond blasus o jazz, Hip Hop a rhywfaint o gerddoriaeth bop Gymreig.

Cerddoriaeth
19/10/2018 - 21/10/2018

Dan McKinnon

Dyma gyfle prin i weld Dan McKinnon, canwr gwerin o fri o Ganada sy’n adnabyddus am ei lais baritôn cyfoethog a’i ganeuon crefftus a gyfansoddwyd ganddo ef ei hun. Mae cyfuniad unigryw Dan o sgiliau lleisiol ac offerynnol wedi ennill clod y beirniaid, y ffans, perchnogion clybiau a threfnwyr gŵyliau o bob cwr o’r byd.

Mae Dan ar daith o amgylch y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd ac rydym yn ffodus iawn i’w gael ar fyr rybudd. Daeth Dan i Aberystwyth saith mlynedd yn ôl ac mae’n siŵr y bydd y rheiny a’i gwelodd bryd hynny yn eu hôl i gael noson wych arall o gerddoriaeth.

Peidiwch â’i golli!

Drysau'n agor 7.30yp

£10/£8 (i archebu 07971871380)

Cerddoriaeth
24/10/2018

PlayPen: Cama'r Ddrama: Braenaru'r tir

Dewch i ymuno â'r tiwtoriaid Catrin Fflur Huws (siaradwraig Gymraeg) a Sandra Bendalow (siaradwraig Saesneg) yn y gweithdy ysgrifennu cyffrous hwn. Os ydych yn ddechreuwr, yn newydd i'r broses sgriptio, neu'n dymuno rhoi cynnig yn unig ar rywbeth llawn hwyl, dewch gyda ni ar helfa drysor greadigol i archwilio mannau a lleoedd anhygoel ac ysbrydoledig Aberystwyth. Cefnogir gan Scriptography.

11yb-4yp

£10 (i archebu neu gymryd rhan, anfonwch neges e-bost i: playpenaberystwyth@gmail.com)

 

Ffilm a Theatr
27/10/2018

Margaret Jones: Dathlu'r 100

Mae'r darlunydd arobryn, Margaret Jones, yn 100 mlwydd oed eleni. Er mwyn dathlu'r achlysur, mae Amgueddfa Ceredigion yn creu arddangosfa o ddarluniau gwreiddiol a darluniau paratoadol, sy'n eiddo i'r teulu Jones. Bydd albymau lluniau archif hefyd yn cael eu harddangos, ynghyd â llyfrau nad ydynt wedi cael eu cyhoeddi, gan roi cipolwg nas gwelwyd o'r blaen ar fywyd preifat yr artist. 

Bydd yr arddangosfa yn agor ar 27 Hydref am 2pm.

10yb-5yp

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

Arddangosfa
27/10/2018 - 05/01/2019

Adrodd Straeon

 

Llun Bob Dydd, Stori Bob Dydd

29 Hydref tan 3 Tachwedd

11yb

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

Dewch i ddysgu am y stori y tu ôl i'r llun.

Bob dydd, bydd storïwyr yn darllen pennod o'r llyfr nas cyhoeddwyd gan Margaret Jones, sef The Days of the Week, a hynny ochr yn ochr â llun y bennod honno.

6+

Gweithdy Llyfrau Straeon i Blant gyda Peter Stevenson

30 Hydref                  

2-4yp

£3.50 (rhaid archebu ymlaen llaw)

Efallai eich bod yn ymwybodol o lyfrau straeon gwych yr artist a'r awdur lleol Peter Stevenson, sy'n sôn am y tylwyth teg a chwedlau gwerin Cymru. Dewch i gael eich ysbrydoli i lunio eich llyfr plant eich hun. Yn rhan o'r gweithdy, bydd Peter yn dangos i chi sut y mae ysgrifennu stori a'i darlunio, ac, yn y pen draw, sut y mae ei hadrodd.

14+

Sioe
29/10/2018 - 03/11/2018

Voice of Fire

Digwyddiad cerddoriaeth fyw fyrfyfyr.

Drysau’n agor am 7.30yp

£7/£5

Cerddoriaeth
01/11/2018

Prosiect y Llongau-U 1914-18: Coffáu'r Rhyfel ar y Môr

A ydych erioed wedi meddwl sut brofiad fyddai teithio ar un o'r Llongau-U yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf? Mae'r arddangosfa ryngweithiol hon, sydd wedi cael ei pharatoi gan Banel Ieuenctid Haneswyr Ceredigion, yn archwilio'r amodau ar y môr, yn olrhain sut y llwyddodd pobl i oroesi, ac yn hel ynghyd straeon am achub pobl yn ystod cyfnodau mor anodd.

10am-5pm

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

Arddangosfa
05/11/2018 - 24/11/2018

Clwb Gwerin Aber Folk

Mae Clwb Gwerin Aber Folk yn estyn gwahoddiad i bawb sydd am ganu, chwarae neu wrando ar gerddoriaeth acwstig fyw gyda’r nos.

Drysau’n agor am 7.30yp

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

 

Cerddoriaeth
07/11/2018

Journey’s End (1930)

 

Er mwyn nodi 100 mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf a Diwrnod y Cadoediad, bydd Amgueddfa Ceredigion yn cynnal noson o ffilmiau sydd wedi cael eu hysbrydoli gan y Rhyfel Byd Cyntaf. Prif ffilm y noson fydd Journey's End, ffilm sy'n adrodd y stori gymhleth am gyfnod y ffosydd. Dangosir hefyd ddetholiad o ffilmiau byrion eraill yn ymwneud â'r Rhyfel Byd Cyntaf.

Drysau'n agor am 6yp

£6/£5

Ffilm a Theatr
09/11/2018

Theatr - The Unknown Soldier

Pan ddistawodd y gynnau, arhosodd Jack ar faes y gad i chwilio am y bechgyn hynny na allai fynd adref – y rheiny a oedd wedi marw ac a oedd ar goll, yn ffrindiau ac yn elynion, fel ei gilydd. Dyma stori am frawdoliaeth a brad, ac am gadw a thorri addewidion, yn dilyn cyflafan y Rhyfel Byd Cyntaf.

Drysau'n agor am 6.30yp

£10/£8

www.gristtheatre.co.uk/the-unknown-soldier

 

Ffilm a Theatr
10/11/2018

Noson Jazz HAKA: 7Steps, The Music of Miles Davis

Mae'r trympedwr o Gymro, Tomos Williams (sy'n wreiddiol o Aberystwyth), a'r sacsoffonydd tenor ifanc, Adam Nolan o Ddulyn, yn dod ynghyd yng nghwmni eraill i ffurfio pumawd Cymreig/Gwyddelig a fydd yn perfformio cerddoriaeth yr arwr jazz, Miles Davis.

Drysau'n agor am 7yp

£10/£8


16/11/2018

Clwb Gwerin Aber Folk

Mae Clwb Gwerin Aber Folk yn estyn gwahoddiad i bawb sydd am ganu, chwarae neu wrando ar gerddoriaeth acwstig fyw gyda’r nos.

Drysau’n agor am 7.30yp

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

 

Cerddoriaeth
21/11/2018

Clwb Gwerin Aber Folk

Mae Clwb Gwerin Aber Folk yn estyn gwahoddiad i bawb sydd am ganu, chwarae neu wrando ar gerddoriaeth acwstig fyw gyda’r nos.

Drysau’n agor am 7.30yp

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

 

Cerddoriaeth
05/12/2018

Siôn Corn

Ho, Ho, Ho, Nadolig Llawen! Dewch i ymweld â Siôn Corn yn ei fwthyn Nadoligaidd clyd y gaeaf hwn!

11yb-3yp

£4.50 (rhaid archebu ymlaen llaw)

Sioe
08/12/2018

Siôn Corn

Ho, Ho, Ho, Nadolig Llawen! Dewch i ymweld â Siôn Corn yn ei fwthyn Nadoligaidd clyd y gaeaf hwn!

11yb-3yp

£4.50 (rhaid archebu ymlaen llaw)

Sioe
15/12/2018

Cyngerdd y Nadolig

Ymunwch â ni am noson glyd o ddathlu’r Nadolig yn yr Amgueddfa gyda Showtime Singers a Sgarmes.

Drysau’n agor am 7yp

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

Cerddoriaeth
14/12/2018

Dathlu Heuldro'r Gaeaf

Dewch i ganu er mwyn ffarwelio â'r hen a chroesawu'r newydd, gan ddod o hyd i gynhesrwydd ym mherfeddion y gaeaf yng nghwmni Rapscullion a ffrindiau.

Drysau’n agor am 7.30yp

£5 (yn cynnwys gwydraid o win cynnes)

Cerddoriaeth
21/12/2018

Mary Poppins (1964)

Bydd y Nadolig hwn yn ... Supercalifragilisticexpialidocious ... yng nghwmni Mary Poppins!

Drysau'n agor am 1.30yp

£6/£5

Ffilm a Theatr
23/12/2018

Cabarela Nadolig

Yn ysgubo ledled Cymru yn gynt na Siôn Corn ei hun, cyflwyna Cabarela noson o ffraethineb Nadoligaidd coch. Dyma'r esgus perffaith am barti wrth i chwiorydd afieithus y grŵp Sorela gyflwyno parodïau coch y Divas a Diceds, dychan di-flewyn-ar-dafod y canwr Hywel Pitts, ac ambell syrpréis arall. Trefnwyd gan Gigs Cantre'r Gwaelod.

Oedran: 16+

Drysau'n agor am 7yp

£15

Sioe
23/12/2018