Amgueddfa Ceredigion Museum
  1. Hafan
  2. Digwyddiadau

DIGWYDDIADAU


Arddangosfa a Digwyddiadau yn Amgueddfa Ceredigion

Ochr yn ochr â’r arddangosfeydd parhaol, mae gan yr amgueddfa raglen fywiog o arddangosfeydd a digwyddiadau dros dro.

Mae’r arddangosfeydd yn rhad ac am ddim; codir tâl am rai digwyddiadau

Gwybodaeth am docynnau 01970 633088


Gobaith yn y Rhyfel Mawr

10yb – 5yp

Mae Gobaith yn y Rhyfel Mawr yn olrhain hanes chwe thro y bu i Sefydliad y Bad Achub ddod i’r adwy, a hynny drwy arddangosiadau rhyngweithiol sy’n addas i’r teulu cyfan.

Dewch i weld y Rhyfel Byd Cyntaf drwy lygaid y rhai hynny oedd yn byw ar arfordiroedd Cymru, Lloegr, Yr Alban ac Iwerddon a thalu teyrnged i ddewrder gwŷr y Bad Achub a’r rhai a achubwyd. Bydd yr arddangosfa hefyd yn cynnwys eitemau a hanesion ynglŷn ag arwyr y Bad Achub yng Ngheredigion, gan gynnwys bad achub John a Naomi Beattie.

Arddangosfa
21/04/2018 - 30/06/2018

Gobaith yn y rhyfel mawr - agoriad

2yp
Mae croeso cynnes i bawb yn agoriad yr arddangosfa Hope in the Great War.

Arddangosfa
05/05/2018 - 05/05/2018

Carreg Bica

Drysau’n agor am 7yp

Mae aelodau Carreg Bica yn gyfeillion a chymdogion sy’n byw o bobtu Afon Teifi. Wrth weithio drwy gyfrwng cerddoriaeth draddodiadol eu bröydd maent yn gwau sŵn eu hofferynnau ynghyd yn gelfydd, ac yn arbrofi i’r eithaf ag alawon cynhenid. Gallwch ddisgwyl blas o’r hen a’r newydd, gan gynnwys alawon dirdynnol a jigs llawn hwyl.

£10 Gostyngiadau: £8

Cerddoriaeth
11/05/2018 - 11/05/2018

All Quiet on the Western Front (1930)

Drysau’n agor am 7yp

I nodi canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, mae All Quiet on the Western Front yn olrhain hanes criw o fechgyn brwd yn Yr Almaen sydd am y cyntaf i fynd i frwydro yn y Rhyfel, ond sy’n fuan iawn yn gweld mor erchyll yw’r lladdfa ar faes y gad. Credir mai hon yw un o’r ffilmiau rhyfel mwyaf grymus erioed.

£6 Gostyngiadau: £5

Ffilm a Theatr
18/05/2018 - 18/05/2018

Antuiaethau ym myd y sgrin: Noswaith yng Nghwmni Deborah Moggach

Drysau’n agor am 7yp
Deborah Moggach fydd yn pori i fyd cyffrous a chythryblus sgriptwyr ffilmiau Hollywood. Mae hi’n enwog am addasu Pride and Prejudice gan Jane Austen ar gyfer y sgrin, ac am addasu ei llyfrau ei hun, hefyd, gan gynnwys The Best Exotic Marigold Hotel a Tulip Fever. Cawn agoriad llygad am fywyd Deborah fel awdur. Bydd modd prynu rhai o’i llyfrau yn y siop hefyd.
Mewn cydweithrediad â Gŵyl y Gelli’.

£8 Gostyngiadau: £6

Sgwrs
25/05/2018 - 25/05/2018