1. Hafan
  2. Cymerwch Ran
  3. Raffl Cyfeillion

ENNILL PROFIAD TŶ PEN COEDEN


Prynwch docyn a £1 a chael y cyfle i ennill Profiad Tŷ Pen Coeden arbennig yng Nghanolbarth Cymru.

 

Bydd yr enilydd yn derbyn taleb am wyliau 2 new 3 noson.

Os byddwch yn aros fel teulu, cwpwl neu ar eich pen eich hun, dylech baratoi ar gyfer byd hollol newydd . . . fwynhau'r pleserau syml mewn bywyd; bwyta, cysgu a byw ung nghanol prydferthwch naturiol.

"Mae'r Tŷ Pen Coeden yma wedi ei gynllunio'n arbennig mewn modd sy'n sensitif i'r dirwedd o'i amgylch fei ei fod yn rhan ohono. Dyma ddarn o bensaernïaeth prydferth. Gwych."  George Clark, George's Amazing Spaces

Am bob tocyn £1 rydych chi'n prynu nid yn unig ydych chi'n cael y cyfle i aros yn un o leoliadau mwyaf arbennig y Deyrnas Unedig ond byddwch hefyd yn cefnogi achos teilwng iawn sef Prosiect Perthyn Amgueddfa Ceredigion, fydd yn dod â phobl ynghyd o wahanol gefndiroedd i ddathlu a diogelu ein treftadaeth unigryw.

https://www.friendsofceredigionmuseum.com/raffle