1. Hafan
  2. Cymerwch Ran
  3. Rhoddion

RHODDION


Mae gan Amgueddfa Ceredigion enghreifftiau o'r rhan fwyaf o'r eitemau sy'n ymwneud â hanes y sir ar gyfer y cyfnod 1850-1950. Yn gyffredinol, dydyn ni ddim yn casglu eitemau sy'n llai na 50 oed oni bai bod cysylltiad arbennig â hanes y sir.

Os oes gennych chi eitem a fyddai'n addas ar gyfer ein casgliad ni cysylltwch â ni.

Fel arfer, yr ydym yn derbyn eitemau os ydym am eu hychwanegu at y casgliad parhaol. Fodd bynnag, efallai y byddem yn derbyn eitemau gydag amodau penodol (er enghraifft, eu defnyddio fel rhan o gasgliad neu'i waredu yn ôl yr angen, a allai gynnwys ei drosglwyddo i sefydliad arall).

Fel arfer rydym yn derbyn benthyciadau am gyfnod penodol yn unig (hyd at bum mlynedd, i'w adnewyddu trwy gytundeb) ar gyfer eitemau y dymunwn eu benthyca ar gyfer arddangosfa neu at ddibenion ymchwil.

Fel arfer dydyn ni ddim yn casglu dogfennau na llyfrau oni bai eu bod yn ymwneud ag eitemau sydd yn y casgliad.

Mae'r dogfennau hanesyddol sydd yn ein casgliad ni'n cael eu trosglwyddo i Archifdy'r Sir yn raddol bach.

Mi wnaiff Archifdy'r Sir ystyried cymryd dogfennau.

archifdy@ceredigion.gov.uk