1. Hafan
  2. Darganfod
  3. Arddangosfa

ARDDANGOSFA


'Edeifion Dynol':

Arddangosfa o gwiltiau cain yn Amgueddfa Ceredigion

 

 

 

Mae gan Amgueddfa Ceredigion gasgliad eithriadol o gwiltiau sy'n llawn hanes cymdeithasol. Mae’r cwiltiau wedi ysbrydoli ein harddangosfa ‘Edeifion Dynol’, sydd bellach ar agor i’r cyhoedd. Mae'r cwiltiau gorau o'r casgliad wedi'u gosod yn awditoriwm y theatr Edwardaidd sy'n gartref i'r Amgueddfa, ac maent yn werth eu gweld.

 

Ond nid dyna’r cwbl. Ym mis Mai 2020, dechreuom gasglu elfennau gan y gymuned i greu ein cwiltiau ein hunain. Rydym wedi creu dau gwilt – un ffisegol ac un digidol – i goffáu profiad Ceredigion o bandemig Covid-19, y gallwn eu harddangos yn yr Amgueddfa ac yn rhithiol ar-lein. Yn ogystal â darnau o glytiau, anfonodd bobl ddarnau digidol atom ar ffurf cerddi, ffotograffau, darluniau a chaneuon i roi llais i bobl na fyddent wedi cymryd rhan fel arall. Cefnogodd y gwneuthurwr ffilmiau o Aberystwyth, Amy Daniel, bobl i gofnodi eu hymatebion i'r pandemig gan ddefnyddio nifer o ddulliau digidol, gan amrywio o recordiadau llafar ar ffôn clyfar, i dynnu llun ar dabled.

 

Bydd yr arddangosfa i’w gweld rhwng 12 Awst a 24 Rhagfyr, ac mae wedi cael cefnogaeth hael gan Art Fund a Chyfeillion Amgueddfa Ceredigion. Bydd yr arddangosfa a'r Amgueddfa yn agor i'r cyhoedd ar 12 Awst, gan agor bob dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn rhwng 11am a 4pm yn y lle cyntaf. Archebwch eich ymweliad ymlaen llaw drwy www.eventbrite.co.uk/e/mynediad-am-ddim-free-entry-tickets-166153765385, a gweler ein hafan i gael gwybodaeth am ein canllawiau ar gyfer mynediad.

 

Arddangosfeydd a fu