1. Hafan
  2. Darganfod
  3. Cymdeithas Gelf Ceredigion

CYMDEITHAS GELF CEREDIGION


Wedi’i ysbrydoli gan Hanes – Archwilio Trysorau Cynhanesyddol, Celtaidd a Rhufeinig Ceredigion

19 Ionawr – 23 Mawrth

Mae sir Ceredigion fel pe bai’n cofleidio canol Bae Ceredigion, gan ymestyn o Aberdyfi yn y gogledd i Aberteifi yn y de, ac i mewn i’r tir ceir mynyddoedd y Cambria, sy’n ymledu dros ryw 696 milltir sgwâr neu oddeutu 1,783 cilometr sgwâr. Bu rhywrai yn byw yma ers cyn cof.
Wrth i ni deithio drwy’r ardal heddiw, yr arwyddion amlycaf o bresenoldeb ein cyndeidiau yw’r bryngeiri niferus a’r tiroedd amgaeëdig sy’n dyddio yn ôl i oes yr haearn, gan roi ffurf arbennig i’r bryniau Yn benodol, dylid nodi bryngaer trawiadol Aberystwyth ei hun, Pen Dinas, sy’n meddiannu’r gorwel ac yn tremio dros y dref. Yn fwy diweddar, drwy gyfrwng y Fila Rufeinig a ddarganfuwyd yn Abermagwr, cafwyd gwybodaeth werthfawr am oresgyniad y Rhufeiniad yn yr ardal.
Yn ogystal â thystiolaeth o bresenoldeb dyn yn yr ardal, ceir trysorau eraill megis ffosiliau creaduriaid môr sydd wedi hen farw ynghyd â’r goedwig gyfareddol o dan y môr a’i donnau yn y Borth.
Mae ein haelodau wedi ceisio dod â rhai o’r trysorau hyn yn fyw, a’n gobaith yw y byddwch yn mwynhau’r cipolwg hwn ar y gorffennol, wrth i chi edrych ar ddisg haul gain Tynddol a llwyau defodol hynod Penbryn a ddaeth o Gastell Nadolig neu realiti ffotograffig y goedwig o dan y môr yn y Borth neu’r brethyn haniaethol sy’n darlunio’r Rhufeiniad yn chwilio am aur neu’r darlun dychmygol o ffordd o fyw yn y bryngeiri, yn ogystal ag wrth edrych ar arteffactau o gasgliadau’r Amgueddfa ei hun.