1. Hafan
  2. Darganfod
  3. Siop

SIOP


Mae'r Amgueddfa'n cynnal siop unigryw sy'n gwerthu amrywiaeth dda o eitemau gwych sy'n darlunio gorffennol hynod Ceredigion.

Rydym yn cefnogi artistiaid lleol a chrefftwyr o'r ardal drwy werthu eu cynnyrch yn y siop.

Yn siop yr Amgueddfa cewch brynu cardiau post, lluniau, teganau arian poced, eitemau celf a chrefft, ffedogau a thyweli te sydd wedi eu seilio ar gasgliad yr Amgueddfa a llyfrau ffeithiol a hanesyddol. Mae'n lle gwych i ddod o hyd i anrhegion a swfenîrs.