1. Hafan
  2. Newyddion
  3. Briff Cynllunio a Chyflenwi Digidol: Edeifion Dynol

Briff Cynllunio a Chyflenwi Digidol: Edeifion Dynol
14/08/2020


Edeifion Dynol: adeiladu cynulleidfaoedd, gwytnwch a mynediad trwy'r arddangosfa cwilt cwarantîn digidol

Mae Amgueddfa Ceredigion yn gwahodd dylunwyr-gwe/datblygwyr i dendro am gytundeb i ddylunio a darparu allbynnau digidol yr arddangosfa ‘Edeifion Dynol’/‘Human Threads’: Cwilt 3D ffurf-rydd digidol a rhyngweithiol o'r radd flaenaf fel rhan o brofiad arddangosfa ymdrwythol; gwefan cwilt digidol i ymestyn cyrhaeddiad a gweithredu fel etifeddiaeth i’r arddangosfa; a strwythur digidol i drosglwyddo ein gwefan casgliadau ddarfodedig i mewn iddo. Mae'r rôl yn ei gwneud yn ofynnol i'r dylunwyr-gwe/datblygwyr weithio'n greadigol ac ar y cyd â thîm yr amgueddfa, gan rannu arfer gorau cyfredol a newyddbethau technolegau digidol.

Cyllideb £23,500 heb TAW

Mae dau gam angenrheidiol i gyflwyno cynnig ar gyfer y tendr hwn:
1. Cofrestrwch eich hun fel cyflenwr ar www.sell2wales.gov.wales. Mae llinell-gymorth ar gael: 0800 222 9004.
2. Danfonwch ebost at ymholiadau.caffael@ceredigion.gov.uk yn cadarnhau eich bod am wneud cais gyda'ch e-bost wedi'i gynnwys. Heb hyn ni fyddwn yn gallu eich gwahodd i gyflwyno'ch cynnig. Ni dderbynnir cyflwyniadau uniongyrchol i'r Amgueddfa.

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau 5 o’r gloch Dydd Llun 7fed Medi 2020