1. Hafan
  2. Newyddion
  3. Comisiwn am Hwylusydd Creadigol: Edeifion Dynol

Comisiwn am Hwylusydd Creadigol: Edeifion Dynol
14/08/2020


Edeifion Dynol: adeiladu cynulleidfaoedd, gwytnwch a mynediad trwy'r arddangosfa cwilt cwarantîn digidol

 

 

Mae Amgueddfa Ceredigion yn edrych i benodi a Hwylusydd Creadigol i weithio gyda chymunedau Ceredigion i greu cyfres amrywiol o ‘glytiau’ ar gyfer ein harddangosfa cwilt digidol ‘Edeifion Dynol’/‘Human Threads’ - ar ffurf cyfweliadau a gweithiau celf digidol creadigol bychan. Bydd y gwaith yn cael ei gwblhau yn gynnar yn 2021 ar gyfer arddangosfa gwilt ymdrwythol a chydweithredol a fydd yn ganolbwynt ar gyfer ailagor Amgueddfa Ceredigion ar ôl cloi. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd â phrofiad ac empathi o weithio gyda phobl o ystod amrywiol ac o gefndiroedd eang mewn ffordd gynhwysol. Rydym yn arbennig o awyddus bod pobl anabl a phobl dduon a phobl lliw nad ydynt yn ddu yn cymryd rhan yn yr arddangosfa. Gwneir pob penodiad yn ôl teilyngdod sgil a phrofiad mewn perthynas â'r rôl.

 

Cyllideb £5500 heb TAW

 

Mae dau gam angenrheidiol i gyflwyno cynnig ar gyfer y tendr hwn:

  1. Cofrestrwch eich hun fel cyflenwr ar www.sell2wales.gov.wales. Mae llinell-gymorth ar gael: 0800 222 9004.
  2. Danfonwch ebost at ymholiadau.caffael@ceredigion.gov.uk yn cadarnhau eich bod am wneud cais gyda'ch e-bost wedi'i gynnwys. Heb hyn ni fyddwn yn gallu eich gwahodd i gyflwyno'ch cynnig. Ni dderbynnir cyflwyniadau uniongyrchol i'r Amgueddfa.

 

Dyddiad Cau Tendrau 5yh Dydd Mawrth Medi 1af 2020