• AR AGOR NAWR!

  Yn y lle cyntaf,

  bydd yr amgueddfa ar agor

  bob dydd Iau, dydd Gwener

  a dydd Sadwrn rhwng

  11am a 4pm.

   

  BOOK HERE

 • Cyfeillion Amgueddfa Ceredigion

   

  Wrth ymuno â’r Cyfeillion, cewch y cyfle i ddysgu am eitemau a gwrthrychau sy’n rhan o hanes a threftadaeth Ceredigion: www.friendsofceredigionmuseum.com

  Manylion llawn...
 • Straeon hen a newydd Ceredigion wedi’u pwytho at ei gilydd

  Rydym yn casglu sgwariau ffabrig (14cm x 14cm), a chyfraniadau ar gyfer cwilt digidol - unrhyw beth o gerddi a chaneuon i fideos, sgrinluniau o'ch grwpiau cymorth Zoom, recordiadau sain o'ch taith gerdded ddyddiol, darlleniadau sydd wedi cynnig gobaith, ac ati.

  Manylion llawn

AMGUEDDFA CEREDIGION MUSEUM


   

MAE AMGUEDDFA CEREDIGION AR AGOR!

 

 

   

Byddwn yn parhau â’n mesurau diogelwch Covid-19, hyd y gellir ei ragweld.  Rydym wedi trefnu system archebu lle, er mwyn cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr ar unrhyw adeg ac unwaith y byddant yn yr amgueddfa, bydd angen i ymwelwyr ddiheintio eu dwylo, cadw pellter cymdeithasol a gwisgo mygydau (os byddwch yn teimlo’n sâl gyda symptomau tebyg i symptomau annwyd, gofynnwn yn garedig i chi ystyried ymweld â ni ryw ddiwrnod arall).  Byddwn hefyd yn glanhau ein toiledau’n rheolaidd.  Gallwch ymweld â ni ar eich pen eich hun neu mewn grŵp teuluol neu mewn ‘swigen’ (uchafswm o 6 unigolyn), a bydd y lifft wedi ei neilltuo i un person neu un ‘swigen’ ar y tro, ac eithrio pan fo angen cymorth ar ddefnyddiwr. 

Noder mai dim ond i’r siop a llawr cyntaf yr amgueddfa y bydd ymwelwyr yn cael mynd iddynt, oherwydd i arddangosfeydd ar y balconi yn yr awditoriwm gael eu difrodi gan ddŵr yn ystod y pandemig ac oherwydd i staff allweddol y caffi gael eu symud i swyddi newydd er mwyn cefnogi’r ysgolion a’r cartrefi gofal.    Fodd bynnag, mae’r siop yn llawn cynhyrchion newydd, llawer ohonynt wedi’u hysbrydoli gan yr arddangosfa Edau Bywyd

Yn y lle cyntaf, bydd yr amgueddfa ar agor bob dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn rhwng 11am a 4pm. Bydd manylion llawn yr arddangosfa ar y wefan ac o 5 Awst ymlaen, bydd modd archebu lle i ymweld â’r amgueddfa drwy fynd i’r wefan ganlynol:

https://www.eventbrite.co.uk/e/mynediad-am-ddim-free-entry-tickets-166153765385

Edrychwn ymlaen at eich gweld cyn bo hir.

 


 

 

Ennyn Chwilfrydedd y Chwilfrydig

Croeso i Amgueddfa Ceredigion a'r hen theatr Edwardaidd hyfryd sy'n gartref iddi. Rydym yng nghanol Aberystwyth nid nepell o'r môr.

Mae'r Amgueddfa'n gartref i gasgliadau parhaol a rhai dros dro sy'n archwilio treftadaeth, diwylliant a chelfyddyd Ceredigion. Mae'r Amgueddfa'n agored i bawb: yn hen ac ifanc, o bob lliw a llun.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y digwyddiadau a'r arddangosfeydd tanysgrifiwch i'n rhestr bostio ni.

 

Edrychwn ymlaen at roi croeso i chi ac ennyn chwilfrydedd y chwilfrydig.