• Raffl Cyfeillion Amgueddfa Ceredigion

  Prynwch docyn a £1 a chael y cyfle i ennill Profiad Tŷ Pen Coeden arbennig yng Nghanolbarth Cymru.

  Wrth ymuno â’r Cyfeillion, cewch y cyfle i ddysgu am eitemau a gwrthrychau sy’n rhan o hanes a threftadaeth Ceredigion: www.friendsofceredigionmuseum.com

  Manylion llawn...
 • Perthyn

  Archwilio sut y gall casgliadau'r amgueddfa greu cymuned yng Ngheredigion

  Manylion llawn . . .
 • Ewch Adre Bwyliaid

  Arddangosfa Ffotograffiaeth gan Michal Iwanowski

  9.7.2022 - 15.10.2022

  Manylion llawn . . .

AMGUEDDFA CEREDIGION MUSEUM


 

Ennyn Chwilfrydedd y Chwilfrydig

Croeso i Amgueddfa Ceredigion a'r hen theatr Edwardaidd hyfryd sy'n gartref iddi. Rydym yng nghanol Aberystwyth nid nepell o'r môr.

Mae'r Amgueddfa'n gartref i gasgliadau parhaol a rhai dros dro sy'n archwilio treftadaeth, diwylliant a chelfyddyd Ceredigion. Mae'r Amgueddfa'n agored i bawb: yn hen ac ifanc, o bob lliw a llun.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y digwyddiadau a'r arddangosfeydd tanysgrifiwch i'n rhestr bostio ni.

 

Edrychwn ymlaen at roi croeso i chi ac ennyn chwilfrydedd y chwilfrydig.