1. Hafan
  2. Ymweld
  3. Caffi

CAFFI


 

Tŷ Coffi'r Coliseum

 

Rydym mor falch o gyhoeddi bod Tŷ Coffi’r Coliseum nawr … AR AGOR!!

Mae’r caffi dan reolaeth newydd sbon ac yn barod i’ch croesawu’n ôl, yn gweini coffi o ansawdd dda, cacennau, ac amrywiaeth o frecwast a chinio blasus! Maent i gyd yn cael eu pobi, eu coginio a'u paratoi'n ffres ar y safle gyda chynhwysion lleol.

Mae’r caffi o fewn yr amgueddfa ac ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn, 10am – 5pm.