1. Hafan
  2. Ymweld

Ymweld


 

MESURAU DIOGELWCH COVID-19

 

Byddwn yn parhau â’n mesurau diogelwch Covid-19, hyd y gellir ei ragweld.  Rydym wedi trefnu system archebu lle, er mwyn cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr ar unrhyw adeg ac unwaith y byddant yn yr amgueddfa, bydd angen i ymwelwyr ddiheintio eu dwylo, cadw pellter cymdeithasol a gwisgo mygydau (os byddwch yn teimlo’n sâl gyda symptomau tebyg i symptomau annwyd, gofynnwn yn garedig i chi ystyried ymweld â ni ryw ddiwrnod arall).  Byddwn hefyd yn glanhau ein toiledau’n rheolaidd.  Gallwch ymweld â ni ar eich pen eich hun neu mewn grŵp teuluol neu mewn ‘swigen’ (uchafswm o 6 unigolyn), a bydd y lifft wedi ei neilltuo i un person neu un ‘swigen’ ar y tro, ac eithrio pan fo angen cymorth ar ddefnyddiwr. 

Noder mai dim ond i’r siop a llawr cyntaf yr amgueddfa y bydd ymwelwyr yn cael mynd iddynt, oherwydd i arddangosfeydd ar y balconi yn yr awditoriwm gael eu difrodi gan ddŵr yn ystod y pandemig ac oherwydd i staff allweddol y caffi gael eu symud i swyddi newydd er mwyn cefnogi’r ysgolion a’r cartrefi gofal.    Fodd bynnag, mae’r siop yn llawn cynhyrchion newydd, llawer ohonynt wedi’u hysbrydoli gan yr arddangosfa Edau Bywyd

https://www.eventbrite.co.uk/e/mynediad-am-ddim-free-entry-tickets-166153765385

 

ORIAU AGOR

Dydd Mercher i Ddydd Sadwrn
11:00 - 16:00

LLEOLIAD

Amgueddfa Ceredigion

Ffordd y Môr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2AQ

CYSYLLTWYCH A NI

01970 633088

museum@ceredigion.gov.uk

MYNEDIAD HYGYRCH

Mae’n bosibl mynd mewn cadair olwyn i’r rhan fwyaf o’r safle. Ond, o achos natur hanesyddol rhai o’r adeiladau, gallai mynediad fod yn anodd. Mae lifft i bob llawr.

Mae toiledau hygyrch ar gael ar y llawr gwaelod, wrth y siop a’r ganolfan groeso.

Mae croeso i Gŵn Cymorth ddod i’r amgueddfa.

Hysbysiad Preifatrwydd