1. Hafan
  2. Ymweld
  3. Eich Ymweliad

Eich Ymweliad


ORIAU AGOR

Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau AM DDIM.

Rhowch os gallwch chi.

Dydd Llun i Ddydd Sadwrn
10:00 - 17:00

 

LLEOLIAD

Amgueddfa Ceredigion

Ffordd y Môr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2AQ

 

CYSYLLTWYCH A NI

01970 633088
museum@ceredigion.gov.uk

 

MYNEDIAD HYGYRCH

Mae’n bosibl mynd mewn cadair olwyn i’r rhan fwyaf o’r safle.

Ond, o achos natur hanesyddol rhai o’r adeiladau, gallai mynediad fod yn anodd.

Mae lifft i bob llawr.

Mae toiledau hygyrch ar gael ar y llawr gwaelod, wrth y siop a’r ganolfan groeso.

Mae croeso i Gŵn Cymorth ddod i’r amgueddfa.

Hysbysiad Preifatrwydd

 

Ceredigion County Council

Heritage Lotery Fund