1. Hafan
  2. Ymweld
  3. Eich Ymweliad

Eich Ymweliad


ORIAU AGOR

Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau AM DDIM.

Rhowch os gallwch chi.

Dydd Mercher i Ddydd Sadwrn
11:00 - 16:00

 

LLEOLIAD

Amgueddfa Ceredigion

Ffordd y Môr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2AQ

 

CYSYLLTWYCH A NI

01970 633088
museum@ceredigion.gov.uk

 

MYNEDIAD HYGYRCH

Mae’n bosibl mynd mewn cadair olwyn i’r rhan fwyaf o’r safle.

Ond, o achos natur hanesyddol rhai o’r adeiladau, gallai mynediad fod yn anodd.

Mae lifft i bob llawr.

Mae toiledau hygyrch ar gael ar y llawr gwaelod, wrth y siop a’r ganolfan groeso.

Mae croeso i Gŵn Cymorth ddod i’r amgueddfa.

Hysbysiad Preifatrwydd

 

 

 

MESURAU DIOGELWCH COVID-19

Ein blaenoriaeth yw eich diogelwch chi, gwirfoddolwyr a’n staff.

Rydym yn annog ymwelwyr i wisgo gorchudd wyneb, i ddefynyddio gorsafoedd glanhau dwylo a chadw pellter cymdeithasol.

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn wahanol i Loegr.

Coronafeirws (COVID-19) | Pwnc | LLYW.CYMRU

 

Ceredigion County Council

Heritage Lotery Fund