1. Hafan
  2. Ymweld
  3. Eich Ymweliad

Eich Ymweliad


ORIAU AGOR

Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau AM DDIM.

Rhowch os gallwch chi.

Oherwydd Gŵyl Lenyddiaeth Drosedd 2023, bydd Amgueddfa Ceredigion ar gau ddydd Sadwrn 22 Ebrill.

Mae’n ddrwg gennym am yr anghyfleustra.

Bydd Tŷ Coffi’r Colisewm, y Ganolfan Groeso, a’r siop ar agor fel yr arfer.

10am - 5pm

Dydd Llun i Ddydd Sadwrn
10:00 - 17:00

 

LLEOLIAD

Amgueddfa Ceredigion

Ffordd y Môr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2AQ

 

CYSYLLTWYCH A NI

01970 633088
museum@ceredigion.gov.uk

 

MYNEDIAD HYGYRCH

Mae’n bosibl mynd mewn cadair olwyn i’r rhan fwyaf o’r safle.

Ond, o achos natur hanesyddol rhai o’r adeiladau, gallai mynediad fod yn anodd.

Mae lifft i bob llawr.

Mae toiledau hygyrch ar gael ar y llawr gwaelod, wrth y siop a’r ganolfan groeso.

Mae croeso i Gŵn Cymorth ddod i’r amgueddfa.

Hysbysiad Preifatrwydd

 

Ceredigion County Council

Heritage Lotery Fund