1. Hafan
  2. Casgliadau a Chymuned
  3. Tirweddau'r Dyfodol

Symposiwm Tirweddau'r Dyfodol


 

I gyd-fynd ag arddangosfa ‘Defaid’ yng ngwanwyn 2019, bu’r symposiwm traws-ddisgyblaethol ‘Tirweddau’r Dyfodol’ yn trafod dyfodol ein tirwedd gwledig, amaethyddol. Gwahoddwyd pobl o gymunedau amaeth, curaduron, gwneuthurwyr polisïau, gwyddonwyr, daearyddwyr ac artistiaid i gymryd rhan yn y symposiwm hwn a’u hebryngodd o’r dre i ucheldir y canolbarth ac yn ôl.

Mae modd lawrlwytho copi o’r adroddiad a wnaed yn sgil y symposiwm YMA

a gallwch wylio’r prif gyflwyniadau YMA