1. Hafan
  2. Digwyddiadau

DIGWYDDIADAU


 

Arddangosfa a Digwyddiadau yn Amgueddfa Ceredigion

Ochr yn ochr â’r arddangosfeydd parhaol, mae gan yr amgueddfa raglen fywiog o arddangosfeydd a digwyddiadau dros dro.

Mae’r arddangosfeydd yn rhad ac am ddim; codir tâl am rai digwyddiadau

Gwybodaeth am docynnau 01970 612125


Dosbarth Yoga

DYDD MAWRTH

5.15pm - 6.15pm

Dewch i ddarganfod yr heddwch a’r bodlonrwydd sydd tu mewn i chi, yn dawelwch ein hen adeilad hardd.  Ioga ysgafn yn yr awditoriwm ar gyfer pobl ag anawsterau iechyd corfforol sy’n bodoli eisoes.

 

Cysylltwch â Lesley am fanylion 07929711451

 

Gweithdy
03/05/2022 - pharhaol

Y Casgliad

29 HYDREF - 11 CHWEFROR

10.00am - 5.00pm

Arddangosfa gyda Marian Haf & Tom Frost.

Mae’r Casgliad yn arddangosfa o waith sydd wedi ei ysbrydoli’n uniongyrchol gan arddangosf

 

 

AM DDIM

Arddangosfa
29/10/2022 - 11/02/2023

Daith dywys amser cinio

DYDD LLUN 30ain IONAWR

DYDD LLUN 6ed CHWEFROR

1.00pm - 3.00pm

Ymunwch â ni ar gyfer y daith dywys amser cinio.

Teithiau anffurfiol a sgwrs am yr arddangosion, yn Gymraeg neu Saesneg.

AM DDIM

Sgwrs
30/01/2023 - 06/02/2023

Sesiwn lles drwy dynnu lluniau

Mae Amgueddfa Ceredigion a MIND yn eich gwahodd i 4 'sesiwn lles drwy dynnu lluniau ac ymwybyddiaeth ofalgar'

11.01.23 Dydd Mercher 6:30-8yh

01.02.23 Dydd Mercher 6:30-8yh

01.03.23 Dydd Mercher 6:30-8yh

29.03.23 Dydd Mercher 6:30-8yh

Gan ddefnyddio gwrthrychau o'r casgliad, byddwn yn archwilio lles drwy arlunio, myfyrio a thrafod.

I archebu lle neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

info@mindaberystwyth.org / perthyn@ceredigion.gov.uk

AM DDIM

Gweithdy
01/02/2023 - 29/03/2023

Dylanwad y Môr

DYDD LLUN 13eG CHWEFROR

1.00pm

Taith gyda sgwrs i Ddysgwyr Cymraeg yn Amgueddfa Ceredigion

Dylanwad y Môr

Ymunwch â ni ar gyfer y daith dywys amser cinio hon gyda Barbara Roberts a gloywi eich Cymraeg wrth ddysgu ychydig am Geredigion. Mae hwn ar gyfer dysgwyr Cymraeg a bydd yn cynnwys rhywfaint o sgwrs, wedi'i hanelu at bobl sydd â rhai pethau sylfaenol yn yr iaith Gymraeg, nid ar gyfer dechreuwyr pur. Bydd y cyfnod rhwng 45 a 60 munud a bydd y niferoedd yn cael eu cyfyngu i ganiatáu lle ar gyfer cwestiynau a sgwrs.

Archebu yn hanfodol.

AM DDIM

 

ARCHEBWCH NAWR

Sgwrs
13/02/2023

Burum

DYDD GWENER 17eg CHWEFROR

7.30pm

Mae Burum yn fand hollol unigryw yng Nghymru sydd yn chwarae alawon traddodiadol Cymraeg mewn arddull jazz.

Mae'r brodyr Tomos a Daniel Williams yn arwain grŵp o gerddorion mwya' disglair a creadigol Cymru, sy'n cynnwys seren y byd gwerin Patrick Rimes ar y pibau a'r ffliwt, a'r drymiwr anhygoel Mark O'Connor.

 

 

£10 o flaen llaw

£12 wrth y drws

ARCHEBWCH NAWR

Cerddoriaeth
17/02/2023

Attila the Stockbroker

NOS WENER 24ain CHWEFROR

7.30pm

Ar ôl hirymaros a dwy flynedd yn hwyrach na’r disgwyl...

Noson i ddathlu pen-blwydd arbennig Attila the Stockbroker yn 40 oed (a bach mwy) '40 mlynedd o rigymu’

Albwm newydd o farddoniaeth ‘dub’ ar gael yn awr!

 

£8 tocyn cynnar
£10 on the door

ARCHEBWCH NAWR

Digwyddiad
24/02/2023

Ceredigion Ddiwydiannol

DYDD LLUN 6ed MAWRTH

1.00pm

Taith gyda sgwrs i Ddysgwyr Cymraeg yn Amgueddfa Ceredigion

Ceredigion Ddiwydiannol

Ymunwch â ni ar gyfer y daith dywys amser cinio hon gyda Barbara Roberts a gloywi eich Cymraeg wrth ddysgu ychydig am Geredigion. Mae hwn ar gyfer dysgwyr Cymraeg a bydd yn cynnwys rhywfaint o sgwrs, wedi'i hanelu at bobl sydd â rhai pethau sylfaenol yn yr iaith Gymraeg, nid ar gyfer dechreuwyr pur. Bydd y cyfnod rhwng 45 a 60 munud a bydd y niferoedd yn cael eu cyfyngu i ganiatáu lle ar gyfer cwestiynau a sgwrs.

Archebu yn hanfodol.

AM DDIM

ARCHEBWCH NAWR

Sgwrs
06/03/2023

Tirwedd Ceredigion

DYDD LLUN 3ydd EBRILL

1.00pm

Taith gyda sgwrs i Ddysgwyr Cymraeg yn Amgueddfa Ceredigion

Tirwedd Ceredigion

Ymunwch â ni ar gyfer y daith dywys amser cinio hon gyda Barbara Roberts a gloywi eich Cymraeg wrth ddysgu ychydig am Geredigion. Mae hwn ar gyfer dysgwyr Cymraeg a bydd yn cynnwys rhywfaint o sgwrs, wedi'i hanelu at bobl sydd â rhai pethau sylfaenol yn yr iaith Gymraeg, nid ar gyfer dechreuwyr pur. Bydd y cyfnod rhwng 45 a 60 munud a bydd y niferoedd yn cael eu cyfyngu i ganiatáu lle ar gyfer cwestiynau a sgwrs.

Archebu yn hanfodol.

AM DDIM

ARCHEBWCH NAWR

Sgwrs
03/04/2023