1. Hafan
  2. Digwyddiadau

DIGWYDDIADAU


 

Arddangosfa a Digwyddiadau yn Amgueddfa Ceredigion

Ochr yn ochr â’r arddangosfeydd parhaol, mae gan yr amgueddfa raglen fywiog o arddangosfeydd a digwyddiadau dros dro.

Mae’r arddangosfeydd yn rhad ac am ddim; codir tâl am rai digwyddiadau

Gwybodaeth am docynnau 01970 612125


Dosbarth Yoga

DYDD MAWRTH

5.15pm - 6.15pm

Dewch i ddarganfod yr heddwch a’r bodlonrwydd sydd tu mewn i chi, yn dawelwch ein hen adeilad hardd.  Ioga ysgafn yn yr awditoriwm ar gyfer pobl ag anawsterau iechyd corfforol sy’n bodoli eisoes.

 

Cysylltwch â Lesley am fanylion 07929711451

 

Gweithdy
21/03/2023 - pharhaol

Portalis

12 MAI - 24 MEHEFIN

10.00am - 5.00pm

Mae Portalis yn archwilio’r cysylltiad cyntaf rhwng Iwerddon a Chymru, cysylltiad sy’n dyddio’n ôl i’r cyfnod Mesolithig, tua 10,000 o flynyddoedd yn ôl. Trwy ymchwil seiliedig ar dystiolaeth, mae ein prosiect trawsddisgyblaethol yn ymchwilio i’r modd yr addasodd y cyfanheddwyr cyntaf i’w hamgylchoedd er mwyn goroesi, ac mae’n ceisio deall a oes yna unrhyw gyffelybiaethau rhwng hyn a’r modd y gallwn ninnau addasu i’r newid yn yr hinsawdd ‘nawr.

AM DDIM

Arddangosfa
12/05/2023 - 24/06/2023

Coltrane Dedication

DYDD GWENER 9fed MEHEFIN

doors open: 7.30pm

performance starts: 7.45pm

Er mwyn dathlu etifeddiaeth John Coltrane; noson bwerus ac angerddol o gerddoriaeth fyrfyfyr.

Yn cynnwys; sacsoffon - Lyndon Owen, bas - Bill Fletcher,  piano - Dave Jones, gitâr - Will Cass, drymiau - Ian Poole 

 

£10 o flaen llaw

£12 wrth y drws

ARCHEBWCH NAWR

Cerddoriaeth
09/06/2023

Gweithdai Celf Cyn Oed Ysgol

DYDD MAWRTH 13eg MEHEFIN

11am - 12pm

Gwneud hud a lledrith mesolithig gyda ffyn, cerrig, plu ac esgyrn, gyda'r artist preswyl, Billie Ireland.

Byddwch yn barod i ddwyno, byddwn yn defnyddio siarcol, sialc a chlai ocr.

Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

AM DDIM

ARCHEBWCH NAWR

Gweithdy
13/06/2023

Gweithdai Celf Cyn Oed Ysgol

DYDD MAWRTH 13eg MEHEFIN

1pm - 2pm

Gwneud hud a lledrith mesolithig gyda ffyn, cerrig, plu ac esgyrn, gyda'r artist preswyl, Billie Ireland.

Byddwch yn barod i ddwyno, byddwn yn defnyddio siarcol, sialc a chlai ocr.

Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

AM DDIM

ARCHEBWCH NAWR

Gweithdy
13/06/2023

Gweithdai Celf i’r Teulu

DYDD SADWRN 17eg MEHEFIN

10.30am - 12.30pm

Gwneud hud a lledrith mesolithig gyda ffyn, cerrig, plu ac esgyrn, gyda'r artist preswyl, Billie Ireland.

Byddwch yn barod i ddwyno, byddwn yn defnyddio siarcol, sialc a chlai ocr.

Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

AM DDIM

ARCHEBWCH NAWR

Gweithdy
17/06/2023

Gweithdai Celf i’r Teulu

DYDD SADWRN 17eg MEHEFIN

1.30pm - 3.30pm

Gwneud hud a lledrith mesolithig gyda ffyn, cerrig, plu ac esgyrn, gyda'r artist preswyl, Billie Ireland.

Byddwch yn barod i ddwyno, byddwn yn defnyddio siarcol, sialc a chlai ocr.

Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

AM DDIM

ARCHEBWCH NAWR

Gweithdy
17/06/2023

Tirwedd Ceredigion

DYDD LLUN 3ydd GORFFENNAF

1.00pm

Taith gyda sgwrs i Ddysgwyr Cymraeg yn Amgueddfa Ceredigion

Tirwedd Ceredigion

Ymunwch â ni ar gyfer y daith dywys amser cinio hon gyda Barbara Roberts a gloywi eich Cymraeg wrth ddysgu ychydig am Geredigion. Mae hwn ar gyfer dysgwyr Cymraeg a bydd yn cynnwys rhywfaint o sgwrs, wedi'i hanelu at bobl sydd â rhai pethau sylfaenol yn yr iaith Gymraeg, nid ar gyfer dechreuwyr pur. Bydd y cyfnod rhwng 45 a 60 munud a bydd y niferoedd yn cael eu cyfyngu i ganiatáu lle ar gyfer cwestiynau a sgwrs.

Archebu yn hanfodol.

AM DDIM

ARCHEBWCH NAWR

Sgwrs
03/07/2023