1. Hafan
  2. Digwyddiadau

DIGWYDDIADAU


 

Arddangosfa a Digwyddiadau yn Amgueddfa Ceredigion

Ochr yn ochr â’r arddangosfeydd parhaol, mae gan yr amgueddfa raglen fywiog o arddangosfeydd a digwyddiadau dros dro.

Mae’r arddangosfeydd yn rhad ac am ddim; codir tâl am rai digwyddiadau

Gwybodaeth am docynnau 01970 612125


Dosbarth Yoga

DYDD MAWRTH

17.15 - 18.15

Dewch i ddarganfod yr heddwch a’r bodlonrwydd sydd tu mewn i chi, yn dawelwch ein hen adeilad hardd.  Ioga ysgafn yn yr awditoriwm ar gyfer pobl ag anawsterau iechyd corfforol sy’n bodoli eisoes.

 

Cysylltwch â Lesley am fanylion 07929711451

 

 

Gweithdy
03/05/2022 - pharhaol

Ewch Adre Bwyliaid

9 GORFFENNAF - 15 HYDREF

10.00 - 17.00

Ble mae adre a beth yw cartref? Dyma gwestiynau cymhleth a wynebodd yr artist Michal Iwanowski, a anwyd yng Ngwlad Pwyl ac sydd yn awr yn byw yng Nghymru. Dechreuodd yr hunan ymholi hwn, yn dilyn gweld y geiriau ‘Ewch Adre Bwyliaid’ wedi eu hysgrifennu’n frysiog ar wal yng Nghaerdydd, y fan a ystyria’n gartref. Mae Ewch Adre Bwyliaid yn cofnodi taith un dyn rhwng dau le a’r straeon y daeth o hyd iddynt am gartrefi y bu pobl yn byw ynddynt, a garwyd ganddynt ac ar adegau a gollwyd.

AM DDIM

Arddangosfa
09/07/2022 - 15/10/2022

Ioga ar gyfer Lles Meddwl

DYDD MERCHER

10.00 - 12.00

Cwrs Ioga 6 wythnos am ddim Therapi ar gyfer lles meddyliol gwell.

Dysgir gan Lesley Wheatley sydd â 25 mlynedd o brofiad dysgu Ioga i bob oedran a gallu.

Cysylltwch â Lesley ar 07929711451 am ragor o wybodaeth a chofrestru hanfodol.

Ariennir gan Lywodraeth Cymru

 

 

AM DDIM

Gweithdy
21/09/2022 - 26/10/2022

Shani Pob Man

DYDD SADWRN 5 TACHWEDD

14.00 - 15.30

Ymunwch â ni yn yr Amgueddfa i ddathlu stori Siani Pob Man.

Wedi ei guddio ym mae prydferth Ceredigion rhwng Cei Newydd ac Aberaeron mae traeth bach hudolus Cei Bach. Yn nrws y bwthyn igam-ogam mae hen fenyw yn eistedd gyda phib yn ei cheg a chlocs ar ei thraed. Dyma'r enwog Siani Bob Man.

Ymunwch â ni am gweithdy celf a sesiwn stori llawn cyffro a hwyl wedi'i chynnal gan Valériane Leblond a Peter Stevenson.
Mae’r digwyddiad hwn yn addas i blant 5 +

AM DDIM

Gweithdy
05/11/2022