1. Hafan
  2. Digwyddiadau

DIGWYDDIADAU


 

Arddangosfa a Digwyddiadau yn Amgueddfa Ceredigion

Ochr yn ochr â’r arddangosfeydd parhaol, mae gan yr amgueddfa raglen fywiog o arddangosfeydd a digwyddiadau dros dro.

Mae’r arddangosfeydd yn rhad ac am ddim; codir tâl am rai digwyddiadau

Gwybodaeth am docynnau 01970 612125


Dosbarth Yoga

DYDD MAWRTH

17.15 - 18.15

Dewch i ddarganfod yr heddwch a’r bodlonrwydd sydd tu mewn i chi, yn dawelwch ein hen adeilad hardd.  Ioga ysgafn yn yr awditoriwm ar gyfer pobl ag anawsterau iechyd corfforol sy’n bodoli eisoes.

 

 

Cysylltwch â Lesley am fanylion 07929711451

 

Gweithdy
03/05/2022 - pharhaol

Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw

14 MAI - 25 MEHEFIN

11.00 - 16.00

Cysylltiadau Creadigol rhwng Cymru ac Iwerddon.

Arddangosfa gelf hon yw dod â bywyd a lliw i’r pum porthladd, gan gyfoethogi profiad teithwyr modern o bob oed a diddordeb.

 

AM DDIM

DARLLEN MWY

Arddangosfa
14/05/2022 - 25/06/2022

Plu

DYDD GWENER 10 MEHEFIN

19.30

I ddathlu rhyddhau eu halbwm newydd hir-ddisgwyliedig- ‘Tri’, mae’r brawd a dwy chwaer o Arfon yn mynd a’u sain bop-gwerinol a’u harmonïau ar daith ledled Cymru.

 

ar y drws £13.50 / tocyn cynnar £12 

ARCHEBWCH NAWR

Cerddoriaeth
10/06/2022

Cyngerdd Cerddoriaeth y 1940au

DYDD IAU 16 MEHEFIN

19.00

Seindorf Arian Aberystwyth a Gwasanaeth Cerdd Ceredigion, gyda chaneuon a cherddoriaeth o’r Ail Ryfel Byd.

 

 

Tocynnau £8, consesiwn £5, am ddim i rai dan 14 oed.

ARCHEBWCH NAWR

Cerddoriaeth
16/06/2022

Mae hwn yn Rhybudd Iaith

DYDD GWENER 1 GORFENNAF

19.00

Bydd Dr Veronica Calarco, yn siarad am ei phrosiect - Mae hwn yn rhybudd iaith sy'n delweddu GanaiKurnai (iaith Gynfrodorol) a Chymraeg trwy'r syniad o wlad.

 

£5 Am ddim i Gyfeillion Amgueddfa Ceredigion

ARCHEBWCH NAWR

Sgwrs
01/07/2022

Rory Mcleod

DYDD MERCHER 6 GORFENNAF

19.30

Cewch syndod ar ôl syndod wrth i’r storïwr rhythmig, Rory McLeod, ddefnyddio nifer o offerynnau i adrodd hanesion gwir ond annymunol am galonnau wedi eu torri ac anghyfiawnder cymdeithasol. Cefnogir gan Catrin Fro

ar y drws £13.50 / tocyn cynnar £12 

ARCHEBWCH NAWR

Cerddoriaeth
06/07/2022

Burum

FRIDAY 5 AWST

19.00

Mae Burum yn chwechawd jazz sy'n cyfuno'r traddodiad gwerin Cymreig a jazz. Mae cerddoriaeth y band yn cyfuno parch mawr at yr alawon gwerin gwreiddiol eu hunain gyda hyblygrwydd a dynamigau byrfyfyrio jazz - perfformir alawon hyfryd, melancolaidd ochr yn ochr ag unawdau tanbaid a grŵfs dwfn.

ar y drws £13.50 / tocyn cynnar £12 

ARCHEBWCH NAWR

Cerddoriaeth
05/08/2022