1. Hafan
  2. Digwyddiadau

DIGWYDDIADAU


 

Arddangosfa a Digwyddiadau yn Amgueddfa Ceredigion

Ochr yn ochr â’r arddangosfeydd parhaol, mae gan yr amgueddfa raglen fywiog o arddangosfeydd a digwyddiadau dros dro.

Mae’r arddangosfeydd yn rhad ac am ddim; codir tâl am rai digwyddiadau

Gwybodaeth am docynnau 01970 612125


I'R RHAI CHWILFRYDIG LLAWN DIDDORDEB

27 EBRILL - 7 MEDI

10yb - 5yp

Arddangosfa Deithiol Yr Amgueddfa Brydeinig

Mewn cydweithrediad â Lleisiau o'r Ymylon, rydym yn aduno gwrthrychau o gasgliadau'r meddyg a'r naturiaethwr Syr Hans Sloane o'r 17eg a'r 18fed Ganrif, gan edrych ar eu cysylltiadau â hanesion byd-eang sydd wedi'u hen sefydlu, a'r hyn mae hynny yn ei olygu i gynulleidfaoedd heddiw.

£2

Arddangosfa
27/04/2024 - 07/09/2024

DDOE A HEDDIW

DYDD SADWRN MEHEFIN 29

2.30

AM DDIM

Ddoe a Heddiw - hanes cryno o gasglu planhigion a’i effaith ar y byd

Sgwrs ddarluniadol gan Lin Huang, Uwch Ddarlithydd IBERS

Bydd Lin yn archwilio casgliadau planhigion hanesyddol a modern yng nghyd-destun eu heffeithiau cymdeithasol ac economaidd ar y byd. Bydd y ffocws ar sut mae casglu heddiw yn cael ei arwain gan y defnydd moesegol a chynaliadwy o ddeunydd planhigion mewn ymchwil ar gadwraeth, bioamrywiaeth, lliniaru newid yn yr hinsawdd, amaethyddiaeth gynaliadwy, cnydau gwydn a diogelwch bwyd.

Mae’r sgwrs hon yn cyd-fynd â’r arddangosfa I'r Rhai Chwilfrydig Llawn Diddordeb

sy’n cynnwys deunydd planhigion a gasglwyd yn y 18fed Ganrif.

 

 

Sgwrs
29/06/2024 - 29/06/2024

STEAMBOAT BILL JR

16 Gorffennaf

Drysau'n agor am 6.30

 

Ffilm dawel gyda  chyfeiliant piano gan Stephen Briggs

AM DDIM - croeswwir rhoddion i gyfeillion yr amgueddfa

Ffilm a Theatr
16/07/2024 - 16/07/2024

Y CWILT

 GWENER 19  GORFFENNAF

7.30yp

Chwedlau am Ceredigion ac Appalachi

Chwedleua, Cerddoriaeth, Darlun a Chranciau

Valériane Leblond, Ailsa Mair Hughes,
Ben McManus, Peter Stevenson

AM DDIM - croeswwir rhoddion i gyfeillion yr amgueddfa

Darlun : Valériane Leblond

Ffilm a Theatr
19/07/2024 - 19/07/2024

GARLLEG NOSON

 DYDD SADWRN 27  GORFFENNAF

Dangosiad Ffilm a  gyda pherfformiadau gan

SAGE TODZ

SACHASKY 

internet fatigue

OSGLED

drysau ar agor 6yp

TOCYNNAU 
£6 / £8

garlleg.eventbrite.co.uk 

garlleg.eventbrite.co.uk

Cerddoriaeth
27/07/2024 - 27/07/2024

MARY MATHEWS YN Y COLISEUM

DYDD IAU

11yb

Ymunwch â’r pianydd Mary Mathews yn y Coliseum bob bore Iau o 11yb.

Bob dydd Iau mae Mary yn chwarae cymysgedd o ffefrynnau'r teulu. Gan blethu caneuon o sioeau a ffilmiau at ei gilydd mae hi'n gyflym yn creu atgofion o’r amser a fu.

Heb ei rhwymo gan unrhyw genre na chyfnod cerddorol, mae Mary'n archwilio cymysgedd eclectig o donau melodig i berfformio thema o'r wythnos o'i dewis.

Allwch chi ddyfalu'r thema?

AM DDIM

Cerddoriaeth
30/11/2024 - pharhaol

DOSBARTH YOGA

DYDD MAWRTH

5.15yp - 6.15yp

Dewch i ddarganfod yr heddwch a’r bodlonrwydd sydd tu mewn i chi, yn dawelwch ein hen adeilad hardd.  Ioga ysgafn yn yr awditoriwm ar gyfer pobl ag anawsterau iechyd corfforol sy’n bodoli eisoes.

 

 

 

Cysylltwch â Lesley am fanylion 07929711451

 

Gweithdy
02/12/2024 - pharhaol