1. Hafan
  2. Casgliadau a Chymuned
  3. Arddangosfa

ARDDANGOSFA


Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw

 

14.5.2022 - 25.6.2022

 

Peter StevensonMae’r arddangosfa gelf hon yn edrych ar bum porthladd a’u cymunedau bob ochr i Fôr Iwerddon: Dulyn, Rosslare, Caergybi, Abergwaun a Doc Penfro.

Nod Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw yw dod â bywyd a lliw i’r pum porthladd, gan gyfoethogi profiad teithwyr modern o bob oed a diddordeb, ac annog ymwelwyr i dreulio mwy o amser yn archwilio trefi’r porthladdoedd a’u cyffiniau. Fel rhan o’r prosiect hwn, mae ysgrifenwyr ac artistiaid gweledol wedi’u comisiynu i weithio gyda chymunedau’r porthladdoedd a staff y prosiect i archwilio straeon a themâu sy’n berthnasol i hanes a diwylliant trefi’r pum porthladd a’r teithiau a wneir ar draws Môr Iwerddon. Mae’r arddangosfa hon yn arddangos y gwaith y mae’r artistiaid wedi’i wneud yn ystod eu preswyliadau.

 

Am fwy o wybodaeth am y prosiect, gweler https://portspastpresent.eu/

Ariennir Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy raglen Gydweithredu Iwerddon Cymru a chaiff ei redeg ar y cyd gan Goleg Prifysgol Corc a Chyngor Sir Wexford yn Iwerddon, a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Aberystwyth yng Nghymru.