1. Hafan
  2. Casgliadau a Chymuned
  3. Arddangosfa

ARDDANGOSFA


Ewch Adre Bwyliaid

 

9.7.2022 - 15.10.2022

 

Michal IwanowskiArddangosfa Ffotograffiaeth gan Michal Iwanowski

Ble mae adre a beth yw cartref?

Dyma gwestiynau cymhleth a wynebodd yr artist Michal Iwanowski, a anwyd yng Ngwlad Pwyl ac sydd yn awr yn byw yng Nghymru. Dechreuodd yr hunan ymholi hwn, yn dilyn gweld y geiriau ‘Ewch Adre Bwyliaid’ wedi eu hysgrifennu’n frysiog ar wal yng Nghaerdydd, y fan a ystyria’n gartref.

Beth oedd y cwestiwn hwn yn ei olygu iddo?

A ddylai fod yn dychwelyd i’w fan genedigol neu a oedd e eisoes gartref?

Ym mis Ebrill 2018, cychwynnodd Michal ar daith i ddod o hyd i’r ateb. Mae Ewch Adre Bwyliaid yn cofnodi taith un dyn rhwng dau le a’r straeon y daeth o hyd iddynt am gartrefi y bu pobl yn byw ynddynt, a garwyd ganddynt ac ar adegau a gollwyd.