1. Hafan
  2. Casgliadau a Chymuned
  3. Arddangosfa

ARDDANGOSFA


WEDI’U TYNNU YNGHYD:

sut mae casgliad yr Amgueddfa yn ysbrydoli

 

28.10.2023 - 13.1.2024

 

‘Dim ond gwrthrych’ yw gwrthrych nes bod ei stori’n cael ei ddatgelu.

Gofynnwch i unrhywun am y gwrthrych mwyaf gwerthfawr sydd ganddynt, ac mae’n siŵr y cewch chi stori. Mae’r berthynas rhwng yr ac eiddo ry’m ni’n ei werthfawrogi a’r stori tu ôl iddyn nhw’n ddigamsyniol.

Mae’r arddangosfa hon yn benllanw prosiect sy’n archwilio gwrthrychau yn yr amgueddfa a’r hyn y maent yn ei olygu i bobl, yr atgofion sy’n dod yn gysylltiedig â gwrthrych.

Yn cyd-weithio gyda chasgliad Amgueddfa Ceredigion mae pum artist wedi bod yn cynnal sesiynau tynnu lluniau sy’n ffocysu ar wrthrychau hanesyddol treftadaeth, er deall eu pwrpas a chreu’r straeon artistig y maent yn eu hysbrydoli. Roedd y sesiynau darlunio, gyda phobl o bob oed, yn archwilio gwahanol ffyrdd o ymgysylltu â gwrthrychau’r amgueddfa trwy amrywiaeth o dechnegau lluniadu a ‘gwneud marciau’. Daeth y prosiect â grwpiau o bobl o gymunedau ynysig ynghyd i greu ymdeimlad o berthyn a pherchnogaeth yng nghasgliad eu hamgueddfa, drwy astudio a thrafod am y gwrthrychau, eu hanes a’u perthnasedd i Geredigion a chasgliad yr Amgueddfa. Er hyn, y prif ffocws trwy gydol hyn oedd cael y cyfle i fwynhau ac archwilio.

Mae gan bob un ohonom wrthrychau sy’n allweddol i ddeall ein straeon personol ein hunain ac i ddeall ein byd. Mae sgyrsiau am ein heiddo yn ein helpu i ddeall ein hunain ac eraill yn well.

Mae’r prosiect darlunio hwn yn cyd-fynd ag elfennau amrywiol y cynlluniau ehangach ar gyfer ein casgliadau cyfoethog a chyfraniad y gymuned drwy’r prosiect Perthyn.

Perthyn: ‘Eiddo i/meddiannu’: archwiliad o sut y gall casgliadau greu cymuned yng Ngheredigion.

 

Diolch i Adferiad, Charlie Carter, Stuart Evans, Kim James-Williams, Ruth Jên a Judy Macklin.