1. Hafan
  2. Casgliadau a Chymuned
  3. Arddangosfa

ARDDANGOSFA


Y Casgliad

 

29.10.2022 - 14.1.2023

 

 

Y CasgliadArddangosfa gyda Marian Haf & Tom Frost.

Mae’r Casgliad yn arddangosfa o waith sydd wedi ei ysbrydoli’n uniongyrchol gan arddangosfeydd ac arteffactau sydd i’w canfod o fewn muriau Amgueddfa Ceredigion. Mae Tom a Marian wedi cael y cyfle i ymgyfarwyddo â’r storïau sydd o fewn yr adeilad hyfryd hwn ac maent wedi cael y cyfle cyffrous i agor drysau sydd fel rheol ar glo a stordai sydd bron byth yn cael eu hagor. Drwy gyfuno gwaith y presennol a’r gorffennol a chan gynnwys rhai o’n heitemau gwerthfawr ni a gasglwyd yn ystod ein siwrneiau artistig a’n siwrneiau sy’n ymwneud â gwneud printiau, rydym yn gobeithio i ni greu ein casgliad personol ni o fewn casgliad ehangach.

 

Marian Haf

Graddiodd Marian o Brifysgol Swydd Gaerloyw yn 2004, gan ennill gradd BA Anrhydedd mewn Peintio Celfyddyd Gain a dechreuodd argraffu yn 2010 ar ôl dychwelyd i orllewin Cymru i fagu ei theulu. Dechreuodd ar ei menter yn 2017, mae’n aelod o Urdd Gwneuthurwyr Cymru, Caerdydd ac er 2018 mae wedi arddangos yn rheolaidd ar ei phen ei hun mewn arddangosfeydd bach ac mewn arddangosfeydd mwy ar gyfer grwpiau. Ymhlith yr uchafbwyntiau mae Oriel Mission Abertawe, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Oriel Mostyn Llandudno a ffair argraffu Woolwich (Woolwich Contemporary Print Fair) yn 2021. Mae gwaith presennol Marian yn cynnwys themâu amrywiol ond mae hiraeth yn llinyn cyffredin yn ei gwaith. Mae hi bellach yn hoff iawn o golagraffiau, gan ei bod yn teimlo bod iddynt ansawdd tebyg i ddarlunio gyda golosg ac mae’r broses o wneud marciau yn cynnig hydeimledd a rhyddid. Mae hi’n rhwygo ar yr haenau o fwrdd mowntio ac mae hyn yn creu dyfnderau tonyddol prydferth ynghyd â llinellau pendant a dotiau stacato ysbeidiol. Ychwanegir ail elfen gynnil at y gwaith drwy foglynnu ei phapur yn wag â thorluniau pren a phren haenog a dorrwyd â laser cyn argraffu plât y colagraff ac mae’n gobeithio y bydd pobl yn gweld yr elfen hon wrth iddynt edrych ar y gwaith am yr eildro ac y bydd hyn yn gwahodd y sawl sy’n edrych ar y gwaith i nesáu ato a sylwi arno’n fanylach.

Tom Frost

Mae Tom yn wneuthurwr printiau ac yn ddarlunydd a raddiodd o Goleg Celf Falmouth yn 2001 gan ennill BA Anrhydedd mewn Darlunio. Gweithiodd fel darlunydd am nifer o flynyddoedd yn ei dref enedigol, Bryste, cyn symud i Sir Gaerfyrddin gyda’i deulu naw mlynedd yn ôl. Yn awr, mae’n rhannu ei amser rhwng gwneud printiau, adfer ei dŷ Sioraidd sy’n adfeilio a magu teulu ifanc. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wedi gweithio gyda chleientiaid sy’n cynnwys amgueddfa Victoria ac Albert, llyfrau Ladybird, seidr Perry, llyfrau Walker, Penguin, rym Barti Ddu, Berry Bros & Rudd a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae e wedi arddangos yn rheolaidd ledled y wlad a’r uchafbwynt oedd sioe fawr ar ei ben ei hun ym Mharc Cerfluniaeth Swydd Efrog yn 2014. Mae gwaith presennol Tom yn tynnu sylw at ei hoffter o hen focsys matsis, henebion, stampiau, celf werin, teganau tun, pensaernïaeth a llyfrau i blant. Mae’n canolbwyntio’n bennaf ar ddefnyddio argraffu sgrin, er mwyn cynhyrchu naill ai print syml un lliw neu lafur cariad manwl sy’n cynnwys dros ugain o liwiau. Gwelodd Tom ei dad yn adeiladu creadigaethau cardbord tri dimensiwn yn ei stiwdio ym Mryste ac mae hyn wedi dylanwadu ar Tom wrth iddo droi ei law at greu gwrthrychau wedi eu hargraffu ar sgrin ar bren haenog. Ei obaith gyda phob un o’r ymdrechion hyn yw ei fod yn creu gweithiau celf ac eitemau y bydd pobl yn dymuno eu cael yn eu cartrefi ac y byddant yn eu gwerthfawrogi a’u trysori am flynyddoedd lawer.