1. Hafan
  2. Cymerwch Ran

Cymerwch Ran


Cefnogwch eich amgueddfa am genedlaethau i ddod

Rydym am sicrhau bod ein casgliad yn parhau i fod yn hygyrch er mwyn i genedlaethau'r dyfodol elwa ohono a hefyd sicrhau bod ein gwaith addysgol ac allgymorth yn parhau. I wneud hyn, rydym yn dibynnu ar gefnogaeth hael ein hymwelwyr, ein cyfeillion a'n gwirfoddolwyr. Drwy ddod yn gyfaill neu’n wirfoddolwr i’r amgueddfa byddwch yn helpu i gefnogi gwaith yr amgueddfa yn ei rôl fel gofalwr treftadaeth, diwylliant a chelf Ceredigion a hefyd fel corff ysbrydoledig sy’n darparu gwybodaeth a digwyddiadau.

Cefnogwch ni drwy